Zorg goed voor uw nabestaanden

Geschikt voor u?

Overlijden van een dierbare kan grote financiële gevolgen hebben. Natuurlijk denkt u daar liever niet aan. En dat hoeft ook niet zolang u het financiële risico goed verzekert. Als u een lening aangaat en u wilt dat uw nabestaanden straks niet met de financiële gevolgen zitten, dan is de BLG Overlijdensrisicoverzekering geschikt voor u. De BLG Overlijdensrisicoverzekering is betrouwbaar, duidelijk én voordelig.

Hoe werkt de overlijdensrisicoverzekering?

Als u onverwacht komt te overlijden terwijl u verzekerd bent, dan keert de overlijdensrisicoverzekering het afgesproken verzekerde bedrag uit. Bij de aanvraag van de verzekering kiest u wie de verzekerde is. Dit kunt u zelf zijn en/of iemand anders, bijvoorbeeld uw partner. Wanneer twee personen zijn verzekerd, keert de verzekering uit als één van de verzekerden tijdens de verzekeringsduur overlijdt. Overlijdt daarna de andere verzekerde dan volgt dus geen uitkering meer.

Wanneer overlijdensrisico sluiten?

Voor volledig aflossende hypotheken is er geen verplichting een ORV te sluiten en te verpanden. Is de lening niet geheel aflossend of hoger dan 100% van de marktwaarde dan geldt er een ORV-plicht van minimaal het gedeelte boven 80% van de marktwaarde. Dit geldt voor elke eigenaar of bewoner (dus alle personen) waarbij het inkomen voor het verkrijgen van de lening nodig is.

Enkele voordelen van de BLG Overlijdensrisicoverzekering op een rij

  • De BLG Overlijdensrisicoverzekering is scherp geprijsd.
  • Er zijn geen speciale eisen aan opleidingsniveau, inkomenshoogte of de combinatie met een hypotheek.
  • U ontvangt een aantrekkelijke korting als u niet rookt.
  • U verzekert uw kinderen eenvoudig mee.
  • U kunt premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren.
  • De prijs en de voorwaarden worden tussentijds niet aanpast.

Wat zijn de gevolgen als uw overlijdensrisicoverzekering uitkeert?

Over de uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering betaalt u erfbelasting. Er zijn situaties waarbij een vrijstelling van erfbelasting geldt. U hoeft pas erfbelasting te betalen als de waarde van wat u erft hoger is dan de vrijstelling die voor u geldt. De hoogte van de vrijstelling is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Of u belasting moet betalen over een uitkering bij overlijden is afhankelijk van verschillende factoren.

In bepaalde situaties kunt u de betaling van erfbelasting voorkomen door de premie van de overlijdensriscoverzekering te laten betalen door de begunstigde. Als de overlijdensrisicoverzekering op het leven van uw partner en uzelf is, dan kan erfbelasting worden voorkomen door de premie te splitsen in 2 delen: voor u en uw partner. Op de polis staat dan dat u de premie voor uw partner betaalt en andersom. Zo’n premiesplitsing werkt alleen als de verzekering niet tot het gemeenschappelijk vermogen behoort. Dat kan daarom niet als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd of u geregistreerd partnerschap hebt. Premiesplitsing kan wel als u een samenlevingscontract heeft of als u op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd. En alleen als de voorwaarden juist zijn opgesteld. Dit geldt ook voor geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden. Een notaris kan u hierbij helpen en hierover adviseren.

Gezondheidsverklaring

U kunt een overlijdensrisicoverzekering via uw adviseur aanvragen. Indien u een gezondheidsverklaring moet insturen, dan kunt u gebruik maken van het volgende email adres: medischezaken@reaal.nl

De downloads die we voor u ter beschikking hebben van dit product, vindt u op deze pagina.