Vaste Rente Spaarrekening: Sparen voor een woondoel op de langere termijn.

Geschikt voor u?

Heeft u kostbare plannen voor de toekomst? Misschien plant u een verbouwing of wilt u gaan samenwonen? Misschien wilt u sparen voor een vakantiehuisje ergens op een prachtige plek? Met BLG Vaste Rente Spaarrekening kunnen deze plannen sneller dichterbij komen. U zet uw spaargeld een langere periode vast tegen een aantrekkelijke vaste rente. Om te sparen voor een woondoel op de langere termijn.

 • Vaste rente tot 0,80%*
 • U kiest zelf de looptijd (1 tot en met 10 jaar)

U kiest voor de BLG Vaste Rente Spaarrekening als u:

 • Uw spaargeld een tijdje kunt missen.
 • Een vaste, aantrekkelijke rente wilt.

* Vaste rente op jaarbasis per 17-01-2018 bij 10 jaar vast. Rentewijzigingen voorbehouden.

Wat is de Vaste Rente Spaarrekening?

De Vaste Rente Spaarrekening is een spaarrekening met een vaste rente. Bij een vaste rente ontvangt u een van tevoren afgesproken rente op uw spaarsaldo. U weet precies waar u aan toe bent. U stort eenmalig een bedrag en bepaalt voor hoeveel jaar u dit bedrag wilt vastzetten tegen een vaste rente. Hoe langer u uw geld vastzet, hoe hoger de rente. Tot wel 0,80%* bij 10 jaar vast!

* Vaste rente op jaarbasis per 17-01-2018 bij 10 jaar vast. Rentewijzigingen voorbehouden.

Openen BLG Vaste Rente Spaarrekening

Als u een BLG Vaste Rente Spaarrekening opent, ontvangt u binnen enkele werkdagen uw rekeningnummer. Hierin leest u ook hoe u geld inlegt op uw nieuwe Vaste Rente Spaarrekening.

U opent de Vaste Rente Spaarrekening via uw financieel adviseur. Nu een Vaste Rente Spaarrekening openen? Hier vindt u een adviseur bij u in de buurt.

Eenmalig storten

Om een Vaste Rente Spaarrekening te openen, stort u in één keer minimaal € 500 op uw gekoppelde Basis Spaarrekening. De Basis Spaarrekening is nodig om geld te storten op uw Vaste Rente Spaarrekening. Heeft u nog geen Basis Spaarrekening? Dan wordt deze voor u geopend bij uw aanvraag van uw Vaste Rente Spaarrekening. U kunt geen geld bijstorten op uw Vaste Rente Spaarrekening. Maar u kunt altijd een nieuwe Vaste Rente Spaarrekening openen.

Mijn BLG

U kunt opnemen en uw actuele saldo inzien via Mijn BLG, uw persoonlijke BLG-omgeving. Heeft u nog geen toegang tot Mijn BLG, dan sluit u tegelijkertijd met uw BLG Vaste Rente Spaarrekening ook Mijn BLG af. Het is niet mogelijk om een Vaste Rente Spaarrekening af te sluiten zonder Mijn BLG.

Heeft u in het verleden een Vaste Rente Spaarrekening geopend, maar heeft u nog geen Mijn BLG, dan kunt u Mijn BLG apart afsluiten door de Overeenkomst Mijn BLG te ondertekenen.

Kies zelf de looptijd

U bepaalt zelf hoe lang u uw spaargeld vastzet. De looptijd is minimaal 1 jaar en maximaal 10 jaar. U ontvangt uw rente elk jaar. U kunt kiezen op welke rekening u uw rente wilt ontvangen: op uw gekoppelde Basis Spaarrekening of op uw Vaste Rente Spaarrekening. Kiest u ervoor om de rente op uw Vaste Rente Spaarrekening te laten bijschrijven, dan ontvangt u het jaar erop over de bijgeschreven rente ook weer hetzelfde rentepercentage, rente op rente dus. Voor de Vaste Rente Spaarrekening geldt een minimum inlegbedrag van € 500.

Looptijd Rente*

Looptijd Rente*
1 Jaar 0,05%
2 Jaar 0,10%
3 Jaar 0,15%
4 Jaar 0,20%
5 Jaar 0,30%
6 Jaar 0,40%
7 Jaar 0,50%
8 Jaar 0,60%
9 Jaar 0,70%
10 Jaar 0,80%

* Vaste rente op jaarbasis per 23-08-2017 bij 10 jaar vast. Rentewijzigingen voorbehouden.

Kosten van tussentijds geld opnemen

Tussentijds opnemen kunt u met Mijn BLG. Aan het tussentijds geld opnemen zijn wel kosten verbonden. Als u vóór het eind van de looptijd geld wilt opnemen, betaalt u daarvoor de zogenoemde retourrente. U betaalt 1,25% per niet volgemaakt spaarjaar, met een maximum van 4,5%.

In sommige gevallen hoeft u geen kosten te betalen als u uw spaargeld eerder opneemt. Bijvoorbeeld als u een eigen woning koopt of wanneer u of uw mederekeninghouder komt te overlijden. Voor een tussentijdse opname zonder kosten gebruikt u het formulier Tussentijds beëindigen BLG Vaste Rente Deposito Spaarrekening. De rekening wordt dan zonder kosten beëindigd. Wanneer u later opnieuw voor een langere periode wilt sparen, dan opent u gewoon een nieuwe Vaste Rente Spaarrekening.

Sparen en de Belasting

De waarde van uw spaargeld telt mee voor uw belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3). De belasting die u hierover betaalt heet vermogensrendementsheffing. Uw belastbaar inkomen uit sparen en beleggen wordt bepaald door de bezittingen (waaronder het saldo van uw spaar- en/of beleggingsrekening) te verminderen met uw schulden. Uw schulden mag u pas in mindering brengen op uw bezittingen wanneer alle schulden samen meer dan € 3.000 bedragen (2017) (€ 6.000 bij fiscaal partners). Komt uw belastbaar inkomen uit sparen en beleggen vervolgens uit boven het bedrag van € 30.000 (heffingvrij vermogen in 2017) (€ 60.000 bij fiscaal partners) dan betaalt u over dat meerdere vermogensrendementsheffing. Vanaf 1 januari 2017 wijzigt de berekening van deze belasting.

Lees hier meer over de cijfers 2018

Tot en met 31 december 2016 werd bij de vermogensrendementsheffing uitgegaan van een fictief rendement van 4% rendement over uw spaargeld waarover u 30% belasting betaalt. Hierdoor betaalt u 1,2% vermogensrendementsheffing over uw vermogen in box 3.

Vanaf 1 januari 2017 krijgt u te maken met meerdere belastingschijven. Bij iedere volgende schijf wordt een hoger percentage gebruikt om fictief rendement te berekenen voor de belastingheffing. Er wordt namelijk van uit gegaan dat u meer rendement kunt behalen bij een hoger vermogen. Binnen de schijven wordt voor de bepaling van het rendement per schijf rekening gehouden met een spaardeel en beleggingsdeel. Hoe hoger het vermogen, hoe hoger het beleggingsdeel binnen de schijf. Over het rendement blijft u 30% belasting betalen. De peildatum voor de vermogensrendementsheffing blijft 1 januari van elk jaar: op die datum wordt de waarde van uw vermogen door de Belastingdienst vastgesteld.

Hieronder ziet u met welke fictieve rendementen en belastingpercentage wordt gerekend voor de vermogensrendementsheffing.

Schijven Grondslag sparen en beleggen Spaardeel (rendement 1,63%) Beleggingsdeel (rendement 5,39%) Rendement
1 Tot en met
€ 70.800
67% 35% 2,02%
2 € 70.800 t/m
€ 978.000
21% 79% 4,33%
3 Vanaf € 978.000 0% 100% 5,38%

Andere belangrijke informatie

Deze rekening valt onder het depositogarantiestelsel. Lees onze informatie daarover en bekijk het Informatieblad Depositogarantiestelsel.

Kenmerken Vaste Rente Spaarrekening

 • Aantrekkelijke vaste rente
 • U kiest zelf de looptijd (1 tot en met 10 jaar)
 • Aan tussentijds opnemen zijn kosten verbonden
 • In bepaalde gevallen kunt u tussentijds opnemen zonder kosten, bijvoorbeeld wanneer u het op te nemen bedrag investeert in het verduurzamen van uw eigen koopwoning.
 • Minimuminleg € 500
 • Minimumleeftijd rekeninghouder 18 jaar
 • Saldo inzien met Mijn BLG

Vaste Rente Spaarrekening

Wilt u de voorwaarden inzien die op uw Vaste Rente Spaarrekening van toepassing zijn? U vindt ze u in het overzicht downloads onder ‘Klantenservice’, waar u ze kunt downloaden. Om volledig inzicht in uw product te krijgen, is het belangrijk dat u de voorwaarden die hierop van toepassing zijn, goed leest.

Alle formulieren waarmee u opdrachten en wijzigingen kunt doorgeven voor uw Vaste Rente Spaarrekening, vindt u in hetzelfde overzicht.