Via Levensloopsparen konden werknemers met een aantrekkelijke variabele rente een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof. De levensloopregeling is inmiddels gestopt. U kunt LevensloopSparen niet meer afsluiten.

De levensloopregeling was een bij wet geregelde regeling voor werknemers. Via Levensloopsparen konden werknemers met een aantrekkelijke variabele rente een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof. Of om eerder te stoppen met werken. De rente van uw product vindt u terug op de pagina actuele rente of in Mijn BLG.

De overheid heeft het besluit genomen dat de levensloopregeling per 1 januari 2012 stopt. Het saldo is sinds 1 januari 2013 vrij op te nemen. Ook is er een overgangsperiode van 10 jaar voor klanten met een levensloopregeling die € 3.000 of meer op hun rekening hadden staan op 31 december 2011. Voor deze groep eindigt de levensloopregeling dus per 1 januari 2022. U krijgt over het tegoed nog steeds een vrijstelling in box 3 en u blijft een aantrekkelijke rente houden ten opzichte van vrij opneembare spaarrekeningen. Ook kunt u nog steeds inleggen volgens de oude regels. Dat wil zeggen dat de jaarlijkse inleg maximaal 12% van het salaris mag bedragen tot een maximaal tegoed van 210% van dat salaris. U bouwt alleen geen levensloopverlofkorting meer op.

Andere belangrijke informatie

Deze rekening valt onder het depositogarantiestelsel. Lees onze informatie daarover en bekijk het Informatieblad Depositogarantiestelsel.

In 2015 gold dat alleen bij volledige opname van het levenslooptegoed over 80% van het saldo op de rekening op 31 december 2013, inclusief de rente over 2013, loonheffingen worden ingehouden. De overige 20% is bij uitkering onbelast. Het opgebouwde saldo na 31 december 2013 wordt volledig belast met loonheffingen.

Totaal bedrag opnemen

Met het formulier 'Aanvraag Beëindiging/opname Levensloopsparen' regelt u de opname van uw totale tegoed. Na ontvangst van uw formulier heft BLG Wonen uw rekening op binnen 10 werkdagen. Het tegoed storten wij op het rekeningnummer van de (ex-)werkgever. Uw werkgever houdt de verplichte loonheffingen in en keert het nettobedrag aan u uit.

Opnemen in delen

U kunt het geld ook in delen opnemen. Na ontvangst van uw formulier zorgen we dat uw tegoed in delen wordt overgemaakt naar uw (voormalig) werkgever. Die regelt dat u het geld ontvangt, na inhouding van loonheffingen. Na de laatste betaling heffen we uw rekening op. Let op: bij opname in delen betaalt u wél loonheffingen over de gehele waarde.

Heeft u ook beleggingen in uw Levensloopsparen en wilt u een deel van het geld opnemen? Dan moet u eerst voor het deel dat u wilt opnemen, beleggingen verkopen.

Bestaat uw (voormalig) werkgever niet meer? Dan kunnen wij uw saldo uitkeren. Wij kunnen dan alleen geen levensloopverlofkorting verrekenen. Dat kunt u zelf doen in uw aangifte inkomstenbelasting.

Beleggen

Belegt u in Levensloopsparen? U heeft dan via uw Levensloopsparen de keuze uit 5 ASN Duurzaam Mixfondsen. BLG Wonen voert uw orders uit en geeft geen beleggingsadvies. Een overzicht van de beleggingsfondsen waarin u kunt beleggen vindt u via Mijn BLG.

Wilt u veranderen van fonds? Ook dat kan via Mijn BLG. Informatie over deze fondsen vindt u op Koersen en Fondsen.

Levenslooprekening

Wilt u de voorwaarden inzien die op uw Levensloopsparen van toepassing zijn? U vindt ze u in het overzicht downloads onder ‘Klantenservice’, waar u ze kunt downloaden. Om volledig inzicht in uw LevensloopSparen te krijgen, is het belangrijk dat u de voorwaarden die hierop van toepassing zijn, goed leest.

Alle formulieren waarmee u opdrachten en wijzigingen kunt doorgeven voor dit product, vindt u in hetzelfde overzicht.