De BLG Groeirente Spaarrekening: Bouw een leuke reserve op.

Geschikt voor u?

Soms bent u blij als er ergens nog een leuke reserve is. Bijvoorbeeld als de wasmachine kapot gaat net nadat u een nieuw bankstel heeft gekocht. Misschien heeft u eigenlijk ook een nieuwe auto nodig en is een nieuwe koelkast ook niet verkeerd. Voor dit soort situaties is de BLG Groeirente Spaarrekening bedoeld. Met de Groeirente Spaarrekening bouwt u een buffer op voor belangrijke aankopen of leuke extra’s.

 • Vaste rente die ieder jaar stijgt tot 0,75%* in het 5e jaar
 • Altijd geld opnemen zonder kosten

U kiest voor de BLG Groeirente Spaarrekening als u:

 • Uw spaargeld een tijdje kunt missen.
 • Een vaste aantrekkelijke rente wilt die elk jaar stijgt.
 • Altijd kosteloos uw spaargeld wilt kunnen opnemen.

* Vaste rente op jaarbasis per 17-01-2018 in het 5e jaar. Rentewijzigingen voorbehouden.

Wat is een Groeirente Spaarrekening?

De Groeirente Spaarrekening is een spaarrekening met een van tevoren afgesproken rente die ieder jaar stijgt. U weet dus precies waar u aan toe bent. Hoe langer u het geld op een Groeirente Spaarrekening laat staan, hoe hoger de rente wordt. Tot wel 0,75%* in het 5e jaar! En u kunt uw geld gewoon opnemen. Zonder kosten.

* Vaste rente op jaarbasis per 17-01-2018 in het 5e jaar. Rentewijzigingen voorbehouden.

Openen Groeirente Spaarrekening

Het openen van een Groeirente Spaarrekening regelt u heel eenvoudig via uw adviseur. Wilt u nu een Groeirente Spaarrekening openen? Of heeft u nog vragen? Maak dan vrijblijvend een afspraak met een adviseur. Hier vindt u een adviseur bij u in de buurt.

Het openen van een Groeirente Spaarrekening is gratis. Als u een Groeirente Spaarrekening opent, ontvangt u binnen enkele werkdagen uw rekeningnummer. U ontvangt dan ook informatie over hoe u geld op uw Groeirente Spaarrekening stort.

Eenmalig storten
Om een Groeirente Spaarrekening te openen, stort u in één keer minimaal € 1.000 op uw BLG Basis Spaarrekening. Een BLG Basis Spaarrekening is nodig om geld te storten op uw Groeirente Spaarrekening. Heeft u nog geen Basis Spaarrekening? Dan wordt deze voor u geopend bij uw aanvraag. Voor de Groeirente Spaarrekening geldt geen maximumbedrag. U kunt geen geld bijstorten op de Groeirente Spaarrekening. Maar u kunt altijd een nieuwe Groeirente Spaarrekening openen.

Mijn BLG

Toegang tot en het beheer over de BLG Groeirente Spaarrekening, krijgt u uitsluitend via Mijn BLG, uw persoonlijke BLG-omgeving.

Heeft u nog geen toegang tot Mijn BLG, dan sluit u tegelijkertijd met uw BLG Groeirente Spaarrekening ook Mijn BLG af. U kunt de Groeirente Spaarrekening niet afsluiten zonder Mijn BLG.

Heeft u in het verleden een Groeirente Spaarrekening geopend en heeft u nog geen Mijn BLG, dan kunt u Mijn BLG apart afsluiten door de Overeenkomst Mijn BLG te ondertekenen.

Uw rente staat vast en stijgt elk jaar

De rente staat van tevoren vast voor de hele periode van 5 jaar. Elk jaar wordt de rente op uw BLG Groeirente Spaarrekening hoger. Dus hoe langer u het geld op uw spaarrekening laat staan, hoe hoger de rente.

Bekijk het renteverloop

Rente
Jaar 1 0,05%
Jaar 2 0,10%
Jaar 3 0,25%
Jaar 4 0,35%
Jaar 5 0,75%

Tussentijds opnemen kan altijd

U kunt uw geld altijd tussentijds opnemen via Mijn BLG, zolang er maar € 1.000 op de rekening blijft staan. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wilt u in één keer al uw geld opnemen? Dan kan dat ook zonder kosten. Als u in één keer al uw geld opneemt, stopt uw BLG Groeirente Spaarrekening. U kunt altijd weer een nieuwe Groeirente Spaarrekening openen.

Heeft u in het verleden een Groeirente Spaarrekening afgesloten en heeft u geen Mijn BLG, dan kunt u geld opnemen met het formulier Opdracht overboeken. U kunt dit formulier zelf invullen of samen met uw adviseur.

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u op twee manieren aanleveren:

 1. Via e-mail sturen naar overboeking@blg.nl.
 2. Per post sturen naar BLG Wonen, Afdeling Betalingsverkeer, Postbus 9217, 6800 HW Arnhem.

Het geld dat u opneemt, maakt BLG Wonen altijd over naar uw vaste tegenrekening.

Sparen en de Belasting

De waarde van uw spaargeld telt mee voor uw belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3). De belasting die u hierover betaalt heet vermogensrendementsheffing. Uw belastbaar inkomen uit sparen en beleggen wordt bepaald door de bezittingen (waaronder het saldo van uw spaar- en/of beleggingsrekening) te verminderen met uw schulden. Uw schulden mag u pas in mindering brengen op uw bezittingen wanneer alle schulden samen meer dan € 3.000 bedragen (2017) (€ 6.000 bij fiscaal partners). Komt uw belastbaar inkomen uit sparen en beleggen vervolgens uit boven het bedrag van € 30.000 (heffingvrij vermogen in 2017) (€ 60.000 bij fiscaal partners) dan betaalt u over dat meerdere vermogensrendementsheffing. Vanaf 1 januari 2017 wijzigt de berekening van deze belasting.

Lees hier meer over de cijfers 2018

Tot en met 31 december 2016 werd bij de vermogensrendementsheffing uitgegaan van een fictief rendement van 4% rendement over uw spaargeld waarover u 30% belasting betaalt. Hierdoor betaalt u 1,2% vermogensrendementsheffing over uw vermogen in box 3.

Vanaf 1 januari 2017 krijgt u te maken met meerdere belastingschijven. Bij iedere volgende schijf wordt een hoger percentage gebruikt om fictief rendement te berekenen voor de belastingheffing. Er wordt namelijk van uit gegaan dat u meer rendement kunt behalen bij een hoger vermogen. Binnen de schijven wordt voor de bepaling van het rendement per schijf rekening gehouden met een spaardeel en beleggingsdeel. Hoe hoger het vermogen, hoe hoger het beleggingsdeel binnen de schijf. Over het rendement blijft u 30% belasting betalen. De peildatum voor de vermogensrendementsheffing blijft 1 januari van elk jaar: op die datum wordt de waarde van uw vermogen door de Belastingdienst vastgesteld.

Hieronder ziet u met welke fictieve rendementen en belastingpercentage wordt gerekend voor de vermogensrendementsheffing.

Schijven Grondslag sparen en beleggen Spaardeel (rendement 1,63%) Beleggingsdeel (rendement 5,39%) Rendement
1 Tot en met
€ 70.800
67% 35% 2,02%
2 € 70.800 t/m
€ 978.000
21% 79% 4,33%
3 Vanaf € 978.000 0% 100% 5,38%

Andere belangrijke informatie

Deze rekening valt onder het depositogarantiestelsel. Lees onze informatie daarover en bekijk het Informatieblad Depositogarantiestelsel.

Kenmerken

 • Een vaste rente die ieder jaar stijgt
 • Altijd geld opnemen zonder kosten
 • Minimuminleg € 1.000
 • Minimumleeftijd rekeninghouder 18 jaar
 • Geen maximumbedrag
 • Looptijd maximaal 5 jaar
 • Rekening beheren met Mijn BLG

Groeirente Spaarrekening

Wilt u de voorwaarden inzien die op uw Groeirente Spaarrekening van toepassing zijn? U vindt ze u in het overzicht downloads onder ‘Klantenservice’, waar u ze kunt downloaden. Om volledig inzicht in uw product te krijgen, is het belangrijk dat u de voorwaarden die hierop van toepassing zijn, goed leest.

Alle formulieren waarmee u opdrachten en wijzigingen kunt doorgeven voor uw Groeirente Spaarrekening, vindt u in hetzelfde overzicht.