De BLG Deposito Rekening is een spaarrekening met een vaste rente. Hierop wordt eenmalig een bedrag vastgezet voor een bepaalde periode. U kunt de BLG Deposito Rekening niet meer afsluiten.

  • Het spaargeld staat voor een langere periode vast tegen een aantrekkelijke vaste rente.
  • Het deel dat u heeft vastgezet in een deposito kunt u niet vrij opnemen. Bij een opname brengen wij kosten
    (= boeterente) in rekening. Deze kosten bedragen 1,25% voor ieder jaar of deel van een jaar dat u uw geld eerder opneemt (maximaal 4,5%).

Andere belangrijke informatie

Deze rekening valt onder het depositogarantiestelsel. Lees onze informatie daarover en bekijk het Informatieblad Depositogarantiestelsel.

Om volledig inzicht in uw Deposito Rekening te krijgen, is het belangrijk dat u de voorwaarden die hierop van toepassing zijn, goed leest. U vindt deze in het overzicht downloads onder ‘Klantenservice’.