De Basis Spaarrekening: Altijd wat extra geld achter de hand.

Geschikt voor u?

Ieder huishouden heeft wel eens onverwachte uitgaven. Dan is het prettig als u ergens nog een potje met wat extra geld achter de hand heeft. Voor noodsituaties is de BLG Basis Spaarrekening een uitkomst.

  • Altijd direct opneembaar
  • Geen minimumbedrag
  • Onbeperkte looptijd
  • Variabele rente 0,10%*
  • Minimumleeftijd rekeninghouder 18 jaar
  • Rekening beheren met Mijn BLG

U kiest voor de BLG Basis Spaarrekening als u:

  • Altijd kosteloos uw spaargeld wilt kunnen opnemen.

* Rente per 17-01-2018. Rentewijzigingen voorbehouden.

Wat is een Basis Spaarrekening?

De Basis Spaarrekening is een spaarrekening met een aantrekkelijke variabele rente. Bij een variabele rente kan de rente op ieder moment worden bijgesteld, zowel naar boven als naar beneden. U kunt uw geld opnemen wanneer u maar wilt. Zonder kosten. U hoeft geen minimumbedrag te sparen. U spaart zoals u dat wilt. Zo kunt u de Basis Spaarrekening altijd aan uw persoonlijke situatie aanpassen. U opent een Basis Spaarrekening via uw adviseur.

Wilt u liever een vaste (vaak hogere) rente? Dat kan ook. Dan kunt u vanuit de Basis Spaarrekening (een deel van) uw geld voor een periode van maximaal vijf jaar op een BLG Groeirente Spaarrekening zetten.

Openen Basis Spaarrekening

Het openen van een Basis Spaarrekening regelt u heel eenvoudig via uw adviseur. Wilt u nu een Basis Spaarrekening openen? Of heeft u nog vragen? Maak dan vrijblijvend een afspraak met een adviseur. Hier vindt u een adviseur bij u in de buurt.

Het openen van een Basis Spaarrekening is gratis. Als u een Basis Spaarrekening opent, ontvangt u binnen enkele werkdagen uw rekeningnummer.

Mijn BLG

Toegang tot en het beheer over de BLG Basis Spaarrekening, krijgt u via Mijn BLG, uw persoonlijke BLG-omgeving.

Heeft u nog geen toegang tot Mijn BLG, dan sluit u tegelijkertijd met uw Basis Spaarrekening ook Mijn BLG af. U kunt de Basis Spaarrekening niet afsluiten zonder Mijn BLG.

Heeft u in het verleden een Basis Spaarrekening geopend en heeft u nog geen Mijn BLG, dan kunt u Mijn BLG apart afsluiten door de Overeenkomst Mijn BLG te ondertekenen.

Geld sparen of opnemen

Sparen
Uw BLG Basis Spaarrekening is gekoppeld aan een vaste betaalrekening van een andere bank. Dit is uw tegenrekening. Als u wilt sparen, dan kunt u geld overmaken van iedere andere betaalrekening naar uw Basis Spaarrekening.

Opnemen
U kunt uw geld opnemen via Mijn BLG.

Heeft u in het verleden een Basis Spaarrekening afgesloten en heeft u geen Mijn BLG, dan kunt u geld opnemen met het formulier Opdracht overboeken. U kunt dit formulier zelf invullen of samen met uw adviseur.

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u op twee manieren insturen:

  1. Via e-mail sturen naar overboeking@blg.nl.
  2. Per post sturen naar BLG Wonen, Afdeling Betalingsverkeer, Postbus 9217, 6800 HW ARNHEM

Het geld dat u opneemt maken we altijd over naar uw vaste tegenrekening.

Sparen en de Belasting

De waarde van uw spaargeld telt mee voor uw belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3). De belasting die u hierover betaalt heet vermogensrendementsheffing. Uw belastbaar inkomen uit sparen en beleggen wordt bepaald door de bezittingen (waaronder het saldo van uw spaar- en/of beleggingsrekening) te verminderen met uw schulden. Uw schulden mag u pas in mindering brengen op uw bezittingen wanneer alle schulden samen meer dan € 3.000 bedragen (2018) (€ 6.000 bij fiscaal partners). Komt uw belastbaar inkomen uit sparen en beleggen vervolgens uit boven het bedrag van € 30.000 (heffingvrij vermogen in 2018) (€ 60.000 bij fiscaal partners) dan betaalt u over dat meerdere vermogensrendementsheffing.

Lees hier meer over de cijfers 2018

Tot en met 31 december 2016 werd bij de vermogensrendementsheffing uitgegaan van een fictief rendement van 4% rendement over uw spaargeld waarover u 30% belasting betaalt. Hierdoor betaalt u 1,2% vermogensrendementsheffing over uw vermogen in box 3.

Vanaf 1 januari 2017 krijgt u te maken met meerdere belastingschijven. Bij iedere volgende schijf wordt een hoger percentage gebruikt om fictief rendement te berekenen voor de belastingheffing. Er wordt namelijk van uit gegaan dat u meer rendement kunt behalen bij een hoger vermogen. Binnen de schijven wordt voor de bepaling van het rendement per schijf rekening gehouden met een spaardeel en beleggingsdeel. Hoe hoger het vermogen, hoe hoger het beleggingsdeel binnen de schijf. Over het rendement blijft u 30% belasting betalen. De peildatum voor de vermogensrendementsheffing blijft 1 januari van elk jaar: op die datum wordt de waarde van uw vermogen door de Belastingdienst vastgesteld.

Hieronder ziet u met welke fictieve rendementen en belastingpercentage wordt gerekend voor de vermogensrendementsheffing.

Schijven Grondslag sparen en beleggen Spaardeel (rendement 1,63%) Beleggingsdeel (rendement 5,39%) Rendement
1 Tot en met
€ 70.800
67% 35% 2,02%
2 € 70.800 t/m
€ 978.000
21% 79% 4,33%
3 Vanaf € 978.000 0% 100% 5,38%

Andere belangrijke informatie

Deze rekening valt onder het depositogarantiestelsel. Lees onze informatie daarover en bekijk het Informatieblad Depositogarantiestelsel.

Basis Spaarrekening

Wilt u de voorwaarden inzien die op uw Basis SpaarRekening van toepassing zijn? U vindt ze in het overzicht downloads onder ‘Klantenservice’, waar u ze kunt downloaden. Om volledig inzicht in uw product te krijgen, is het belangrijk dat u de voorwaarden die hierop van toepassing zijn, goed leest.

Alle formulieren waarmee u opdrachten en wijzigingen kunt doorgeven voor uw Basis SpaarRekening, vindt u in hetzelfde overzicht.