Overzicht uitkeringsdata in 2018

In onderstaande overzicht ziet u wanneer u in 2018 de uitkeringen van de Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening, de Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening en de Uitgestelde Lijfrenterekening kunt verwachten. Het hangt van de ontvangende bank af wanneer het bedrag precies op uw rekening staat.

 • 24 januari
 • 26 februari
 • 26 maart
 • 24 april
 • 24 mei
 • 26 juni
 • 24 juli
 • 24 augustus
 • 25 september
 • 24 oktober
 • 26 november
 • 27 december

De periode tussen afboeken en uitkeren is nodig om het bruto bedrag om te zetten in netto uitkeringen. Daar kunnen we als BLG Wonen helaas niets aan veranderen. U heeft echter ook geen schade omdat het bruto bedrag elke maand precies gelijk is en dus al vast staat.