Met de Uitgestelde Lijfrenterekening kunt u een vrijgekomen lijfrentekapitaal verder laten groeien tegen een aantrekkelijke rente.

De Uitgestelde Lijfrenterekening kunt u niet meer afsluiten.

Met de Uitgestelde Lijfrenterekening spaart u met een vaste rente over de gehele looptijd van de rekening. Deze looptijd bestaat uit een opbouw- en een uitkeringsperiode. Hierdoor heeft u het voordeel van de vaak hogere depositorentes op lange looptijden. U vindt de rente van uw product in Mijn BLG.

  • U kunt via uw Uitgestelde Lijfrente Rekening lijfrentekapitaal opbouwen én laten uitkeren.
  • U spaart hierbij met een vaste rente. Over het bedrag wat nog niet is uitgekeerd, ontvangt u de aantrekkelijke rente. U vindt uw rente bij uw product in Mijn BLG.
  • Komt het bedrag dat u inlegt niet uit een lijfrenterekening of -verzekering, dan kunt u uw inleg mogelijk aftrekken van uw belastbaar inkomen.
  • U betaalt pas belasting als u de uitkeringen ontvangt. Omdat u vanaf uw AOW-leeftijd minder premies volksverzekering verschuldigd bent, betaalt u vanaf dan minder loonheffingen. Dit kan interessant voor u zijn. Vraag uw financieel adviseur naar de mogelijkheden.
  • Op uw uitkeringen houden wij de wettelijke loonheffingen in voor de Belastingdienst. U ontvangt de uitkeringen dus netto op uw bankrekening. De ingehouden loonheffingen kunt u verrekenen met de inkomstenbelasting. U ontvangt van ons elk jaar een jaaropgave.
  • Als u overlijdt, gaat het lijfrentetegoed van uw uitgestelde lijfrenterekening naar uw nabestaanden. Zij moeten een periodieke lijfrente aankopen, die direct ingaat.

Geblokkeerde spaarrekening

U spaart met een geblokkeerde spaarrekening. In de wet is als fiscale voorwaarde vastgesteld dat u het gespaarde lijfrentekapitaal niet tussentijds mag opnemen. Doet u dit wel, dan heeft dit grote fiscale gevolgen.

Voortijdig beëindigen

Bij het openen van de Uitgestelde Lijfrenterekening spreekt u een looptijd en een vaste rente af. Als u uw rekening eindigt voor de afgesproken looptijd dan betaalt u een boeterente.

Andere belangrijke informatie

Deze rekening valt onder het depositogarantiestelsel. Lees onze informatie daarover en bekijk het Informatieblad Depositogarantiestelsel.

Bij de Uitgestelde Lijfrenterekening betaalt u geen kosten over uw inleg. Ook de rekening zelf kost niets. U betaalt alleen een boeterente als u voor het einde van de afgesproken looptijd de rekening beëindigt.

De Lijfrente Uitkeringsrekening wordt gezien als een complex product*. In onderstaande tabel ziet u een uitleg van de soort kosten. Banken en verzekeraars zijn vanaf 1 januari 2010 wettelijk verplicht om deze informatie te geven. Deze verplichting is terug te vinden in artikel 59a van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen.

* Op basis van artikel 1 sub d sub 6 Besluit Gedragstoezicht.


Soort kosten Kosten
a. Het bedrag van de totale kosten. € 0
b. De kosten die worden ingehouden op de inleg of de premie, onderverdeeld naar soorten kosten, zoals in elk geval eerste kosten, doorlopende kosten en aan- en verkoopkosten. Op de (periodieke) inleg worden geen kosten ingehouden.
c. De kosten die worden ingehouden op de vermogensopbouw of uitkering, onderverdeeld naar soorten kosten zoals in elk geval eerste kosten, doorlopende kosten en aan- en verkoopkosten. Sparen: Gedurende de looptijd van de rekening zullen er geen kosten in rekening worden gebracht tenzij de rekeninghouder gebruikmaakt van de mogelijkheid het deposito voortijdig te beëindigen. Zie artikel 8.2 van de productvoorwaarden.
d. De kosten die de beheerder van de beleggingsinstelling jaarlijks in rekening brengt voor het beheer van rechten van deelneming in die beleggingsinstelling. Niet van toepassing.
e. De invloed van het gemiddelde jaarlijkse percentage van de kosten, bedoeld onder b, c en d, op het rendement en de vermogensopbouw of uitkering, verbonden aan de overeenkomst. Niet van toepassing.
f. De wijze waarop de kosten, bedoeld onder b, c en d, worden verdeeld over de looptijd van de overeenkomst. Gedurende de looptijd van de rekening worden geen kosten ingehouden. Maakt de rekeninghouder gebruik van de mogelijkheid het deposito vroegtijdig te beëindigen (artikel 8.2 van de productvoorwaarden), dan worden deze kosten direct in mindering gebracht op het opgenomen.

Uitgestelde Lijfrenterekening

Wilt u de voorwaarden inzien die op uw Uitgestelde Lijfrenterekening van toepassing zijn? U vindt ze u in het overzicht downloads onder ‘Klantenservice’, waar u ze kunt downloaden. Om volledig inzicht in uw product te krijgen, is het belangrijk dat u de voorwaarden die hierop van toepassing zijn, goed leest.

Alle formulieren waarmee u opdrachten en wijzigingen kunt doorgeven voor dit product, vindt u in hetzelfde overzicht.