Ook na uw pensioen comfortabel wonen

Als u later wilt genieten van een extra aanvulling op uw pensioen en/of AOW dan kan dat met de Aanvullend Pensioen Spaarrekening. Op deze geblokkeerde spaarrekening spaart u voor een aanvulling op uw pensioen. Zolang uw spaargeld op de Aanvullend Pensioen Spaarrekening staat, ontvangt u een aantrekkelijke rente en betaalt u hierover geen belasting.

  • Banksparen met een aantrekkelijke variabele rente
  • Geen kosten over de inleg.
  • Sparen zonder meteen belasting te betalen.

Rekening openen: Maak nu een afspraak

Wilt u een Aanvullend Pensioen Spaarrekening van BLG Wonen aanvragen? Of heeft u nog vragen? Maak dan een afspraak met uw financieel adviseur.

Andere belangrijke informatie

Deze rekening valt onder het depositogarantiestelsel. Lees onze informatie daarover en bekijk het Informatieblad Depositogarantiestelsel.

Zo werkt het

De Aanvullend Pensioen Spaarrekening is een geblokkeerde spaarrekening met een aantrekkelijke variabele rente. Met de Aanvullend Pensioen Spaarrekening spaart u voor een aanvulling op uw pensioen en/of AOW. U kunt eenmalig of periodiek een bedrag inleggen, zolang dit volgens de belastingregels gebeurt. U kunt tussentijds geen geld van deze rekening opnemen. Doet u dat toch, dan heeft dit fiscale gevolgen.

Als u voldoende jaar- en/of reserveringsruimte heeft, dan is het bedrag dat u spaart aftrekbaar van uw belastbaar inkomen in uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt ook lijfrentekapitaal uit een bestaande of aflopende lijfrenteverzekering overboeken. Hetzelfde geldt voor het geld dat op een lijfrenterekening bij een andere bank staat. Bent u ondernemer? Dan kunt u niet alleen de jaar- en reserveringsruimte, maar ook de fiscale oudedagsreserve en de stakingswinst op de Aanvullend Pensioen Spaarrekening storten.

De Aanvullend Pensioen Spaarrekening kan interessant zijn. Zolang het geld op de Aanvullend Pensioen Spaarrekening staat, betaalt u hierover geen belasting. Die betaalt u pas op het moment dat het spaargeld van de Aanvullend Pensioen Spaarrekening in periodieke uitkeringen wordt uitbetaald. Of de Aanvullend Pensioen Spaarrekening voor u interessant is, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Variabele of vaste rente

Bij de Aanvullend Pensioen Spaarrekening ontvangt u standaard een aantrekkelijke variabele rente. Dit betekent dat de rente kan stijgen en dalen gedurende de looptijd. We schrijven de rente jaarlijks bij op de rekening. U ontvangt zo rente op rente. U kunt er ook voor kiezen om (een deel van) het geld vast te zetten tegen een vaste rente.

Fiscaal aantrekkelijk sparen

U mag jaarlijks de jaarruimte (het berekende pensioentekort) op een Aanvullend Pensioen Spaarrekening storten. Heeft u in de afgelopen 7 jaar (een keer) de jaarruimte niet volledig gestort? Dan mag u ook dat bedrag inleggen en aftrekken van uw belastbaar inkomen in box tot een bepaald maximum. Dit is de reserveringsruimte. Op de website van de Belastingdienst kunt u uitrekenen wat uw jaar- en reserveringsruimte is.

Dit bedrag, kunt u aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. U kunt ook een jaartje niets of minder storten als dat beter uitkomt.

U betaalt pas belasting als u het geld in termijnen uitgekeerd krijgt. Omdat veel mensen vanaf hun AOW-leeftijd minder premies volksverzekering verschuldigd zijn, betaalt u minder loonheffingen.

Van sparen naar uitkeren

U bepaalt zelf hoe lang u wilt sparen. U moet uw spaargeld wel laten uitkeren uiterlijk in het 5e jaar waarin u AOW krijgt. Aan het uitkeren zijn regels verbonden: volgens de wet moet uw het geld periodiek laten uitkeren via een lijfrente uitkeringsproduct door een bank of verzekeraar, bijvoorbeeld de Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening.

Een geblokkeerde spaarrekening

De Aanvullend Pensioen Spaarrekening is een geblokkeerde spaarrekening. Volgens de wet mag u het gespaarde lijfrentekapitaal niet tussentijds opnemen. Dit is een verboden handeling met belastinggevolgen. U kunt het lijfrentekapitaal wel omzetten in periodieke uitkeringen om bijvoorbeeld uw pensioen aan te vullen. U mag het lijfrentekapitaal ook overdragen naar een lijfrenteproduct van een andere bank of verzekeraar.

Al lijfrentekapitaal bij een andere bank of verzekeraar?

Heeft u al lijfrentekapitaal opgebouwd bij een andere bank of verzekeraar? Dan kunt u dit bedrag overzetten naar uw Aanvullend Pensioen Spaarrekening. Er is dan sprake van kapitaaloverdracht. Meer informatie leest u hier. Uw adviseur vertelt u graag of dit mogelijk en interessant voor u is.

Overlijden

Als u komt te overlijden dan komt het saldo toe aan uw nabestaanden. Zij moeten het saldo omzetten in maandelijkse uitkeringen, in een zogenaamde nabestaandenlijfrente. De minimale duur van de uitkering is afhankelijk van de relatie die de nabestaande met u heeft. De hoogte van de maandelijkse uitkeringen hangt af van de looptijd van de nabestaandenlijfrente en de actuele rente.

Kosten Aanvullend Pensioen Spaarrekening

Voor de Aanvullend Pensioen Spaarrekening betaalt u afsluitkosten aan uw adviseur. Dit zijn kosten voor onder andere distributie, verkoop en advies. BLG Wonen heeft hier geen invloed op.

De Aanvullend Pensioen Spaarrekening valt onder de complexe financiële producten. BLG Wonen is wettelijk verplicht om aan u duidelijk te maken welke kosten we van de inleg aftrekken. Voor een Aanvullend Pensioen Spaarrekening is het bedrag van de totale kosten nul. U betaalt dus geen kosten over de inleg.

Rekening openen: Maak nu een afspraak

Wilt u de Aanvullend Pensioen Spaarrekening van BLG Wonen aanvragen? Of heeft u nog vragen? Maak dan vrijblijvend een afspraak met uw financieel adviseur.

Aanvullend Pensioen Spaarrekening

Wilt u de voorwaarden inzien die op uw Aanvullend Pensioen Spaarrekening van toepassing zijn? U vindt ze u in het overzicht downloads onder ‘Klantenservice’, waar u ze kunt downloaden. Om volledig inzicht in uw product te krijgen, is het belangrijk dat u deze voorwaarden goed leest.

Alle formulieren waarmee u opdrachten en wijzigingen kunt doorgeven voor deze producten, vindt u in hetzelfde overzicht.