Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening

Sinds januari 2014 is de wetgeving voor gouden handdruk stamrechten veranderd. U kunt de BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening alleen nog aanvragen als u met uw ontslagvergoeding wilt overstappen van een vergelijkbaar product bij een andere bank of verzekeraar, of als u vanuit eigen beheer een stamrechtvoorziening wilt overdragen.

Met de Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening laat u uw ontslagvergoeding in maandelijkse termijnen uitkeren. Zo heeft u iedere maand een aanvulling op uw inkomen of pensioen.

  • Vul uw inkomen maandelijks aan.
  • Geen kosten over inleg en uitkering.
  • Aantrekkelijke vaste rente over het bedrag dat nog niet is uitbetaald.
  • Minimum inleg € 5.000.

Rekening openen: Maak nu een afspraak

Wilt u een Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening aanvragen? Of heeft u nog vragen? Maak dan een afspraak met uw financieel adviseur.

Andere belangrijke informatie

Deze rekening valt onder het depositogarantiestelsel. Lees onze informatie daarover en bekijk het Informatieblad Depositogarantiestelsel.

Wat is het?

Met de Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening laat u uw ontslagvergoeding in maandelijkse termijnen uitkeren als aanvulling op uw inkomen of pensioen. BLG Wonen houdt de wettelijke loonheffingen in en draagt deze af aan de Belastingdienst. De wettelijke loonheffingen zijn loonbelasting, premie volksverzekeringen en de bijdrage Zorgverzekeringswet. Deze loonheffing kunt u verrekenen met de verschuldigde inkomstenbelasting. De uitkeringen moet u in uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting opgeven. Hiervoor ontvangt u van BLG Wonen een jaaropgave.

BLG Wonen keert dus maandelijks een netto bedrag uit. Over het bedrag dat nog niet is uitgekeerd ontvangt u een aantrekkelijke vaste rente.

Sinds januari 2014 is de wetgeving voor gouden handdruk stamrechten veranderd. U kunt de Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening alleen nog aanvragen als u met uw ontslagvergoeding wilt overstappen van een vergelijkbaar product bij een andere bank of verzekeraar, of als u vanuit eigen beheer een stamrechtvoorziening wilt overdragen.

Hoe werkt de Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening?

U kunt een ontslagvergoeding die u heeft bij een andere bank of verzekeraar, of in eigen beheer heeft, overzetten naar de Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening. Er is dan sprake van kapitaaloverdracht. U moet dan wel eerst aan de bank of verzekeraar vragen of hier voorwaarden aan verbonden zijn.

Bepaal zelf de looptijd

Met de Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening heeft u een keuze aan diverse looptijden van uw uitkering. De maximale looptijd is 35 jaar. De minimale looptijd is afhankelijk van uw leeftijd op de begindatum van de uitkering. De uitkering moet uiterlijk ingaan in het jaar dat u AOW gerechtigd wordt. In de tabel ziet u de minimale looptijd van de uitkering die bij uw leeftijd hoort.

Leeftijd Minimale looptijd in jaren
 0 - 24 18*
25 - 29 15*
30 - 34 12
35 - 39 9
40 - 44 6
45 - 49 4
50 - 54 3
55 - 59 2
vanaf 60 1

* Als de uitkeringen toekomen aan (pleeg)kinderen van de (ex)werknemer is het aantal jaren maximaal het aantal jaren dat het (pleeg)kind jonger is dan 30 jaar.

Overlijden

Als u komt te overlijden dan ontvangen uw nabestaanden de resterende uitkeringen van uw Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening. Het geld komt dus altijd terecht bij uw nabestaanden.

Volgens de belastingwetgeving moeten de resterende uitkeringen toekomen aan uw (ex)partner of kinderen tot 30 jaar. De looptijd kan niet worden aangepast. Op de uitkeringen moeten de wettelijke loonheffingen worden ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst. Heeft u op moment van overlijden geen (ex)partner of kinderen tot 30 jaar? Dan ontvangen uw nabestaanden het tegoed in een keer. Naast loonheffing kan over de eenmalige uitkering erfbelasting verschuldigd zijn.

Maak nu een afspraak met uw adviseur

Haal meer uit uw ontslagvergoeding met de Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening. Vraag nu een adviesgesprek aan met uw financieel adviseur om uw mogelijkheden vrijblijvend te bespreken.

Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening

Wilt u de voorwaarden inzien die op uw Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening van toepassing zijn? U vindt ze u in het overzicht downloads onder ‘Klantenservice’, waar u ze kunt downloaden. Om volledig inzicht in uw product te krijgen, is het belangrijk dat u deze voorwaarden goed leest.

Alle formulieren waarmee u opdrachten en wijzigingen kunt doorgeven voor deze producten, vindt u in hetzelfde overzicht.