De Aanvullend Inkomen Spaarrekening kunt u niet meer afsluiten.

Zorg voor de toekomst

Sinds januari 2014 is de wetgeving voor gouden handdruk stamrechten veranderd. U kunt de BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening alleen nog aanvragen als u met uw ontslagvergoeding wilt overstappen van een vergelijkbaar product bij een andere bank of verzekeraar, of als u vanuit eigen beheer een stamrechtvoorziening wilt overdragen.

Met de BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening groeit uw ontslagvergoeding door voor de toekomst. Zolang de ontslagvergoeding op de Aanvullend Inkomen Spaarrekening staat, ontvangt u een aantrekkelijke rente en betaalt u hierover geen belasting. Zo zorgt u ervoor dat u ook in de toekomst wat extra geld heeft om prettig te blijven wonen.

  • Sparen zonder meteen belasting te betalen.
  • Geen kosten over inleg en uitkering.
  • Kiezen tussen variabele of vaste rente.
  • Minimale inleg € 5.000.

Rekening openen: Maak nu een afspraak

Wilt u een Aanvullend Inkomen Spaarrekening aanvragen? Of heeft u nog vragen? Maak dan een afspraak met een van onze adviseurs.

Andere belangrijke informatie

Deze rekening valt onder het depositogarantiestelsel. Lees onze informatie daarover en bekijk het Informatieblad Depositogarantiestelsel.

Wat is de Aanvullend Inkomen Spaarrekening?

De Aanvullend Inkomen Spaarrekening is een geblokkeerde spaarrekening waarop u uw ontslagvergoeding wegzet voor de toekomst. U krijgt een aantrekkelijke variabele rente. Dit betekent dat de rente kan stijgen en dalen gedurende de looptijd. BLG Wonen schrijft de rente jaarlijks bij op uw rekening. U ontvangt zo rente op rente. U kunt er ook voor kiezen om de ontslagvergoeding een tijdlang vast te zetten tegen een vaste rente.

Let op: Sinds januari 2014 is de wetgeving voor gouden handdruk stamrechten veranderd. U kunt de Aanvullend Inkomen Spaarrekening alleen nog aanvragen als u met uw ontslagvergoeding wilt overstappen van een vergelijkbaar product bij een andere bank of verzekeraar, of als u vanuit eigen beheer een stamrechtvoorziening wilt overdragen.

Fiscaal gunstig sparen

Sparen met uw ontslagvergoeding kan voordelig zijn. Zolang uw geld op uw Aanvullend Inkomen Spaarrekening staat, betaalt u hierover geen belasting. Die betaalt u pas op het moment dat uw Aanvullend Inkomen Spaarrekening in termijnen wordt uitbetaald. Of de Aanvullend Inkomen Spaarrekening interessant voor u is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Uw financieel adviseur kan u hierover meer vertellen.

Hoe werkt het?

Als u een ontslagvergoeding bij een andere bank of verzekeraar heeft ondergebracht, of in eigen beheer heeft en u wilt overstappen naar BLG Wonen, dan kunt u dat bedrag overzetten naar de Aanvullend Inkomen Spaarrekening. Er is dan sprake van kapitaaloverdracht. U moet dan wel eerst aan de bank of verzekeraar vragen of hier voorwaarden aan verbonden zijn.

Van sparen naar uitkeren

U bepaalt van tevoren zelf hoe lang u wilt sparen. U moet uw geld wel uiterlijk laten uitkeren in het jaar waarin u de AOW leeftijd bereikt. U kunt het gespaarde geld laten uitkeren met Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening.

Overlijden

Als u komt te overlijden dan ontvangen uw nabestaanden het spaargeld van uw Aanvullend Inkomen Spaarrekening. Het geld komt dus altijd terecht bij uw nabestaanden.

Volgens de belastingwetgeving moet het tegoed toekomen aan uw (ex)partner of kinderen tot 30 jaar. Deze nabestaanden moeten het spaargeld in termijnen laten uitkeren. Op deze uitkeringen moeten de wettelijke loonheffingen worden ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst. Het tegoed dat zij erven is vrijgesteld van erfbelasting. Ontvangt (ook) een andere nabestaande dan uw (ex)partner of kinderen tot 30 jaar het spaargeld, dan wordt het geld in een keer uitgekeerd. Naast loonheffing kan in dat geval over de eenmalige uitkering erfbelasting verschuldigd zijn.

Rekening openen: Maak nu een afspraak

Wilt u een Aanvullend Inkomen Spaarrekening aanvragen? Of heeft u nog vragen? Maak dan een afspraak met uw financieel adviseur.

Wilt u de voorwaarden inzien die op uw Aanvullend Inkomen Spaarrekening van toepassing zijn? U vindt ze u in het overzicht downloads onder ‘Klantenservice’, waar u ze kunt downloaden. Om volledig inzicht in uw product te krijgen, is het belangrijk dat u de voorwaarden goed leest.

Alle formulieren waarmee u opdrachten en wijzigingen kunt doorgeven voor deze producten, vindt u in hetzelfde overzicht.