Rss

Rentewijziging Sparen per 14 april

13 april 2017

Per vrijdag 14 april 2017 verlaagt BLG Wonen de rentetarieven voor een of meer van haar spaarproducten. Via onderstaande link vind je een overzicht van de actuele rentetarieven per
14 april 2017:

- Rentetarieven Banksparen

Lees dit bericht

De Volksbank rapporteert over 2016 een nettowinst van € 329 miljoen

23 februari 2017

In 2016 heeft de Volksbank N.V., het moederbedrijf van BLG Wonen, een nettowinst van
€ 329 miljoen geboekt. Dit blijkt uit de jaarcijfers die op donderdag 23 februari zijn gepubliceerd. De Volksbank heeft afgelopen jaar 136.000 nieuwe klanten verwelkomd (netto 88.000). De nieuwe hypotheekproductie steeg tot € 3,7 miljard. Het marktaandeel van nieuwe hypotheken is daarmee gestegen tot 5,7%. Het marktaandeel in spaartegoeden is licht gedaald.

Bankieren met de menselijke maat

"In 2016 heeft de aanhoudende focus op bankieren met de menselijke maat tot een verdere versterking van de bankenfranchise geleid, zoals blijkt uit de verbetering van het marktaandeel nieuwe particuliere hypotheken, het aantal klanten en de klanttevredenheidscijfers. De kwaliteit van de kredietportefeuille is verbeterd, waardoor de nettowinst over 2016 profiteerde van een aanzienlijke vrijval van voorzieningen voor leningen. Dit heeft de impact van de lagere rentemarge beperkt. Het is de ambitie om in de komende periode de waarde van de bank te optimaliseren voor al de stakeholders, te weten klanten, de maatschappij, medewerkers en de aandeelhouder door de maatschappelijke identiteit te versterken, de kosten te verlagen en een innovatiebeleid als slimme toepasser te voeren. De resultaten over 2016 en de sterke kapitalisatie bieden de Volksbank en haar merken een solide basis om de plannen ten uitvoer te brengen", aldus Maurice Oostendorp, directievoorzitter van de Volksbank.

Lees dit bericht

Rentewijziging Sparen per 15 februari

13 februari 2017

Per woensdag 15 februari 2017 verlaagt BLG Wonen de rentetarieven voor een of meer van haar spaarproducten. Via onderstaande link vind je een overzicht van de actuele rentetarieven per
15 februari 2017:

- Rentetarieven Banksparen

Lees dit bericht