De Volksbank rapporteert over 2017 een nettowinst van
€ 329 miljoen

In 2017 heeft de Volksbank N.V., het moederbedrijf van BLG Wonen, een nettowinst van €329 miljoen geboekt. Dat blijkt uit de jaarcijfers die op donderdag 22 februari zijn gepubliceerd. De uitvoering van onze missie 'Bankieren met de menselijke maat' leidde tot vooruitgang bij het realiseren van de gedeelde waarde doelstellingen en tot aanhoudende commerciële groei.

“2017 stond voor de Volksbank in het teken van het in de praktijk brengen van onze in 2016 herijkte strategie: we willen een bank zijn met een onderscheidend maatschappelijk profiel, handelend vanuit klantbehoeften. Hiertoe zijn in 2017 een groot aantal initiatieven ontplooid. Voorbeelden zijn de introductie van een unieke doelstelling voor de financiële weerbaarheid van onze klanten, ons beleid inzake klantgegevens en het niet langer gebruik maken van incassobureaus voor klanten met een betalingsachterstand.

De positieve ontwikkeling van de klanttevredenheid, de groei van het aantal betaalrekeningklanten en de toegenomen klimaatneutraliteit van onze balans geven aan dat we op de goede weg zijn. Het rendement op eigen vermogen bleef hierbij boven onze doelstelling van 8%, bij een zeer solide kapitaalpositie. Een aandachtspunt is wel de daling van de medewerker NPS onder invloed van onzekerheid over de werkgelegenheid in de bancaire sector als geheel en de efficiency-initiatieven van de Volksbank. Dankzij een sterke stijging van de nieuwe hypotheekproductie steeg de totale hypotheekportefeuille in 2017, ondanks een hoog niveau van (vervroegde) aflossingen. De nettowinst bleef op een hoog niveau, opnieuw ondersteund door een vrijval van voorzieningen voor leningen als gevolg van een verbetering van de kwaliteit van onze hypotheekportefeuille. Onze kapitaalpositie bleef onveranderd sterk, ruim voldoende om de impact van nieuwe wetgeving, zoals Basel IV en IFRS 9, op te vangen en onze strategie verder uit te voeren”, aldus Maurice Oostendorp, directievoorzitter van de Volksbank.


Lees meer nieuws