Hypotheek met een tijdelijk contract

Een tijdelijk contract is een contract voor een bepaalde tijd, zoals een jaarcontract. Als je een huis wil kopen met een tijdelijk contract, dan is het handig om uit te zoeken of je een intentieverklaring kunt krijgen. Hier lees je hoe het afsluiten van een hypotheek met en zonder intentieverklaring werkt.

Tijdelijk contract met intentieverklaring

Kom je na je tijdelijke contract in aanmerking voor een vast contract? Dan kun je je werkgever vragen om een intentieverklaring. Daarin geeft je werkgever aan dat het de bedoeling is dat je volgende contract een vast contract is - op voorwaarde dat je hetzelfde blijft presteren en dat de bedrijfsomstandigheden niet veranderen. Als je een werkgeversverklaring met intentieverklaring hebt, dan behandelen we je aanvraag alsof je een vast contract hebt. Dat betekent dat we voor de berekening van je hypotheek uitgaan van het bruto jaarinkomen dat je het afgelopen jaar verdiende.


Tip: download ons model voor een werkgeversverklaring inclusief intentieverklaring.Tijdelijk contract zonder intentieverklaring

Ook als je geen intentieverklaring van je werkgever krijgt is het onder voorwaarden mogelijk om een hypotheek te krijgen. We kijken dan naar je bruto jaarinkomen van de afgelopen drie kalenderjaren. Let op: heb je het laatste jaar minder verdiend, dan is je inkomen van het laatste jaar het uitgangspunt voor je maximale hypotheek.

Rekenvoorbeeld
• De afgelopen drie jaar verdiende je € 20.000, € 26.000 en € 18.000 bruto.
• Je gemiddelde inkomen is € 21.333.
• Je inkomen in het laatste jaar (€ 18.000) was lager dan het gemiddelde (€ 21.333).
• Daarom berekenen we je hypotheek op basis van je laatste jaarinkomen: € 18.000.