NHG

Met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) ben je zeker van een verantwoorde en betaalbare hypotheek. Bovendien beperk je met NHG de financiële risico’s van een eigen koopwoning. Nu, maar ook in de toekomst.

De voordelen van Nationale Hypotheek Garantie

  • Je betaalt een lagere hypotheekrente. Bekijk hier onze actuele rentes.
  • Je kunt de kosten van de aanvraag van NHG (borgtochtprovisie) van je belastingen aftrekken. Op Belasting vindt je meer informatie over wat wel en niet aftrekbaar is.
  • Je kunt onder voorwaarden extra hypotheek krijgen om je woning te verbouwen.
  • Je hypotheek kan onder voorwaarden bij gedwongen verkoop worden afgelost als je aan de gedwongen verkoop geen schuld hebt.

Bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie betaal je een lagere hypotheekrente. Dat komt omdat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen garant staat voor hypotheken met NHG. De hypotheekverstrekker weet dus zeker dat het geleende geld wordt terugbetaald.

De voorwaarden voor Nationale Hypotheek Garantie

Voor een hypotheek met NHG gelden bepaalde voorwaarden. De kostengrens wordt vanaf 2018 bepaald aan de hand van de gemiddelde koopsom (€ 265.000) vermeerderd met de wettelijk toegestane LTV (Loan To Value): 100% zonder energiebesparende voorzieningen (EBV) en 106% mét EBV. Dit betekent dat er twee kostengrenzen van toepassing zijn:
- Voor leningen zonder EBV is de NHG-kostengrens € 265.000.
- Voor leningen met EBV is de NHG-kostengrens € 280.900.

Daarnaast moet je extra afsluitkosten voor een hypotheek met NHG betalen. Alle voorwaarden voor NHG kun je nalezen op www.nhg.nl.

Nationale Hypotheek Garantie en opschortende voorwaarden
Als er een opschortende voorwaarde van kracht is op de Nationale Hypotheek Garantie, dan gaat de garantie pas in als aan die voorwaarde is voldaan. Een bekend voorbeeld is de oplevering van een nieuwbouwwoning. Eén van de voorwaarden voor NHG is dat een woning feitelijk bewoonbaar moet zijn. Pas wanneer je nieuwbouwwoning met NHG is opgeleverd en bewoonbaar is, vervalt deze opschortende voorwaarde. Bekijk meer voorbeelden van opschortende voorwaarden die van toepassing zijn op de NHG. Wil je een opschortende voorwaarde laten vervallen, omdat aan de voorwaarde voldaan is? In je hypotheekofferte staat hoe je dit regelt. Neem bij vragen contact op met je adviseur.

Een onafhankelijk adviseur kan je meer vertellen over een hypotheek met NHG.