Looptijd hypotheek aanpassen

Wat moet u weten als u de looptijd wilt aanpassen?

De looptijd van een hypotheek is meestal 30 jaar. Hiervoor zijn twee redenen:

  • Dit maakt uw maandelijkse lasten betaalbaar.
  • U kunt niet langer dan 30 jaar van hypotheekrenteaftrek profiteren.

Wanneer is het interessant om de looptijd te verkorten?

Looptijd verkorten is interessant als u op een bepaald moment lagere lasten wilt hebben. Bijvoorbeeld als u met pensioen gaat. U kunt dan de hypotheek zo samenstellen dat op pensioendatum een hypotheekdeel is afgelost zodat dan de maandlasten dalen.

Hoe kunt u de looptijd verkorten?

Dit is met name afhankelijk van de hypotheekvorm die u heeft.

  • Bij een annuïteitenhypotheek kunt u met extra aflossingen of met een verhoging van het maandbedrag de looptijd korter maken. Bij grote extra betalingen moet u soms een vergoeding voor het renteverlies van de bank betalen.
  • Bij een spaar- of bankspaarhypotheek kunt u extra premies of spaarinleg storten zodat u de hypotheek eerder aflost.
  • U kunt uw premies of spaarinleg tussentijds verhogen waardoor u de hypotheek eerder aflost.
  • Bij een hypotheek op basis van beleggingen kunt u de looptijd door extra aflossing op de lening of extra premie verkorten.
Let op: het verkorten van de looptijd kan fiscale gevolgen hebben! Laat u hierover altijd goed adviseren.

Wanneer is het interessant om de looptijd te verlengen?

Als u uw maandlasten (tijdelijk) wilt verlagen, dan kunt u overwegen om de looptijd van uw hypotheek te verlengen. Dat kan alleen als de looptijd korter dan 30 jaar is. Voor het berekenen van de looptijd telt u ook de looptijd van de oude hypotheek mee die u voortzet in de nieuwe. Is uw hypotheek van vóór 1 januari 2001, dan start de 30 jaarstermijn voor de fiscale renteaftrek op 1 januari 2001.

Hoe kunt u de looptijd verlengen?

Verlengen van de looptijd gebeurt altijd in overleg met BLG Wonen. Dat kunt u via uw adviseur regelen.