Fiscaal woonland

De Nederlandse overheid werkt samen met overheden van andere landen om belastingontduiking tegen te gaan. Zij hebben afgesproken om automatisch gegevens met elkaar te delen volgens de Common Reporting Standard (CRS). Als bank werken we daaraan mee. We zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van onze klanten te delen met de Belastingdienst. Ook als u als klant in het buitenland woont en daar belastingplichtig bent.

Uw fiscale woonland
Ieder land heeft wetten die bepalen waar u belasting moet betalen. Die wetten en regels zijn in verschillende landen weer anders. In de Nederlandse wet staat dat u in Nederland belasting moet betalen als u in Nederland woont. U bent dan ‘fiscaal inwoner’ van Nederland.
Twijfelt u over uw fiscaal woonland? Informeert u dan bij de belastingdienst van het land waar u woont, of bij de Nederlandse Belastingdienst.

Wat vragen wij van u?
Opent u een rekening bij ons, dan vragen we naar uw fiscaal woonland en in welk land en in welke plaats u bent geboren. We stellen deze vragen ook als er iets verandert in uw omstandigheden, bijvoorbeeld een verhuizing naar een ander land.
We geven de informatie door aan de Belastingdienst, die de informatie weer doorgeeft aan de belastingdienst van het land dat u hebt genoemd. De Belastingdienst doet dat alleen als Nederland hierover afspraken heeft gemaakt met dat land.

Meer informatie
Meer informatie over het fiscaal woonland vindt u in de veelgestelde vragen.

Ook in de publicatie van de Nederlands Vereniging van Banken, de website van de NVB en van de Belastingdienst leest u hier meer over.

Veelgestelde vragen

Hoe weet ik of het land waar ik fiscaal inwoner ben een verdrag heeft met Nederland?

Alle landen waar Nederland een verdrag mee heeft getekend kunt u vinden op de website van de NVB en op de website van de OECD .

Ik heb mij vergist bij het opgeven van mijn fiscaal woonland. Wat moet ik doen?

U kunt het juiste fiscale woonland aan ons doorgeven met het formulier ‘bepalen fiscaal woonland’. U vindt dit formulier op blg.nl

Krijg ik nu een belastingaanslag uit een ander land?

Daar kan BLG Wonen helaas geen antwoord op geven. Dit is namelijk per situatie verschillend. Ieder land heeft eigen regels en eigen fiscale wetgeving. Uw belastingadviseur of de belastingdienst van uw fiscale woonland kan u hier meer over vertellen.

Wat zijn de gevolgen bij mijn belastingaangifte?

BLG Wonen levert net als alle voorgaande jaren uw gegevens aan bij de Nederlandse belastingdienst. Daar verandert niets aan. De enige informatie die nu is toegevoegd, is uw fiscaal woonland. Als uw fiscaal woonland een ander land is dan Nederland en ons land heeft een verdrag met dat land, dan levert de Nederlandse belastingdienst uw gegevens aan bij de belastingdienst van uw fiscale woonland. BLG Wonen stuurt geen gegevens door naar de belastingdienst van andere landen.

Ik ben onlangs verhuisd, wat betekent dit?

Als u verhuist naar een ander land, dan kan dit betekenen dat uw fiscale woonland ook wijzigt. Daarom ontvangt u van ons een brief met een formulier ‘bepalen fiscaal woonland’. Met dit formulier kunt u aangeven of uw fiscale woonland is gewijzigd. Als u niet reageert, dan rapporteren wij zowel uw oude als uw nieuwe woonland naar de Nederlandse belastingdienst.

Ik ben al jaren klant en nu ontvang ik een brief met een formulier ‘bepalen fiscaal woonland’. Waarom is dit?

Volgens de Richtlijn moeten wij van alle nieuwe en bestaande klanten het fiscaal woonland vastleggen. Van onze bestaande klanten die in Nederland wonen en die geen gemachtigde op de rekening hebben in een ander land dan Nederland, betekent dit dat wij Nederland als fiscaal woonland in onze administratie opnemen. Als u in een ander land dan Nederland woont, gaan wij er in beginsel van uit dat u fiscaal inwoner bent van uw feitelijke woonland. Omdat dit niet persé zo is, krijgt u van ons een brief. Bij de brief zit een formulier ‘bepalen fiscaal woonland’. In dit formulier kunt u ons aangeven wat uw juiste fiscale woonland is. Als u het formulier niet terugstuurt, rapporteren wij uw woonland als fiscaal woonland aan de Nederlandse belastingdienst.

Waarom moet ik het fiscaal woonland van mijn kind doorgeven?

De CRS Richtlijn maakt geen onderscheid tussen minderjarigen en meerderjarigen. Daarom moeten wij van iedereen die bij ons een rekening opent het fiscaal woonland en het fiscaal nummer opvragen. Ook voor minderjarige kinderen. In Nederland en in de meeste andere EU landen, krijgt ieder kind bij geboorte een fiscaal nummer. Heeft u geen fiscaal nummer van uw kind? Of weet u niet waar u dit nummer kan vinden? Neem dan contact op met de belastingdienst of uw belastingadviseur.

Hoe weet ik of ik een fiscaal nummer heb? Waar kan ik mijn fiscaal nummer vinden?

Als u zich inschrijft in uw woonplaats dan krijgt u automatisch een fiscaal nummer. Het kan zijn dat dit nummer anders heet. In Nederland heet het Burgerservicenummer. In België bijvoorbeeld heet het Nationaal Nummer of Rijksregisternummer. In sommige landen staat het fiscaal nummer op uw identiteitsbewijs. Op de website van de Europese Unie vindt u per land een overzicht. Natuurlijk kunt u ook informatie opvragen bij de belastingdienst van het land waar u woont.

Ik woon niet in Nederland, maar ik heb geen Fiscaal nummer, kan ik nu wel een aanvraag doen?

Als u in een ander land gaat wonen en u daar ook officieel inschrijft, dan ontvangt u een fiscaal nummer van de belastingdienst van uw woonland. Alleen in Luxemburg wordt geen fiscaal nummer uitgegeven. Wij hebben uw fiscaal nummer nodig om uw aanvraag te kunnen verwerken. Wij zijn namelijk verplicht om uw fiscaal nummer aan de belastingdienst door te geven. Op de website van de Europese Unie vindt u een overzicht van landen die een fiscaal nummer hebben en waar u dat nummer kan vinden.

Waarom moet ik een nieuw fiscaal woonland opgeven als er een gemachtigde aan mijn rekening wordt gekoppeld?

Als de gemachtigde die u heeft opgegeven niet in hetzelfde land woont als waar u zelf woont, dan kan dit betekenen dat u (mogelijk) fiscaal (ook) woont in het land waar de gemachtigde woont. Dit komt omdat elk land hier weer eigen regels over heeft. Twijfelt u of dit voor u geldt? Neem dan contact op met uw belastingadviseur

Wat gebeurt er als ik niet reageer op de brief en het formulier ‘bepalen fiscaal woonland’ niet invul? (bij bestaande klanten en wijziging omstandigheden)

Als wij u een brief hebben gestuurd om uw gegevens aan ons te bevestigen en u reageert niet op deze brief, dan rapporteren we de gegevens die we in onze administratie hebben. Als u bijvoorbeeld bij een productaanvraag heeft opgegeven dat u in België woont en fiscaal inwoner bent van Nederland, dan zullen wij zowel België als Nederland aan de Nederlandse belastingdienst doorsturen.

Wat gebeurt er als ik mijn gegevens niet opgeef? (alleen bij nieuwe klanten)

Wij zijn verplicht de gegevens in onze administratie vast te leggen. Als wij de informatie niet van u krijgen, dan mogen wij volgens de wet geen rekening openen.

Ik heb mijn fiscaal woonland al in de aanvraag genoemd, waarom krijg ik nu een brief om dit nog een keer te doen?

De wet ‘Common Reporting Standard’ eist van de bank dat zij onderzoekt of het land dat u heeft opgegeven logisch is. Als u heeft opgegeven dat u in Nederland woont maar fiscaal inwoner bent van België, dan moeten wij bij u controleren of dit klopt. Wij sturen u dan een formulier ‘bepalen fiscaal woonland’ om zeker te weten dat wij de juiste gegevens in onze administratie vastleggen. En om zeker te weten dat wij de juiste informatie doorsturen naar de Nederlandse belastingdienst.

Ik heb geen fiscaal woonland, wat moet ik nu doen?

Iedereen heeft een fiscaal woonland. Het kan zijn dat u twijfelt wat uw fiscaal woonland is. Bijvoorbeeld omdat u niet in hetzelfde land woont en werkt. Elk land heeft eigen regels om het fiscaal woonland vast te stellen. Een aantal kenmerken zijn:

  • Het land waar u feitelijk woont
  • Het land waar u het grootste deel van uw tijd doorbrengt
  • Het land waar u werkt
  • Het land waar uw partner en/of uw kinderen wonen
  • Het land waar u een huisarts heeft
  • Het land waar u verzekerd bent

De belastingdienst kan u hier meer over vertellen.

Wat doet de belastingdienst met mijn gegevens?

De belastingdienst gebruikt uw gegevens bijvoorbeeld om uw belastingaangifte eenvoudiger te maken. Als u fiscaal inwoner bent van een ander land dan Nederland en er is een overeenkomst tussen Nederland en uw fiscaal woonland, dan stuurt de belastingdienst uw gegevens door naar de belastingdienst van uw fiscaal woonland.

Wat is ‘fiscaal woonland’?

Een fiscaal woonland is meestal hetzelfde als het land waar iemand woont of zijn leven zich afspeelt. Elk land heeft daar weer eigen regels voor. Twijfelt u over uw fiscaal woonland? De belastingdienst kan u er meer over vertellen.

Mag de bank zomaar mijn gegevens doorgeven naar de belastingdienst?

Ja, als bank hebben we verplichtingen tegenover de belastingdienst in Nederland. Zo moeten wij informatie geven over de rekeningen die bij ons lopen. Die verplichting moeten wij als bank nakomen. Om de informatie door te kunnen sturen, hebben wij gegevens zoals uw BSN nodig. Als het in verband met een wet, verdrag of overeenkomst nodig is, mogen wij deze gegevens ook doorgeven aan de belastingdienst van Nederland of van een ander land. Dit geldt bijvoorbeeld voor uw geboorteland en –plaats (FATCA) of uw fiscaal woonland (CRS).

Waarom vraagt de bank waar ik fiscaal inwoner ben?

Nederland heeft met veel landen afspraken gemaakt over het uitwisselen van belastinggegevens. De landen hebben hier een verdrag voor ondertekend. De regelgeving die hieraan ten grondslag ligt heet Common Reporting Standard (CRS). Daarom zijn banken wettelijk verplicht om klanten te vragen wat hun fiscale woonland is.