Wat is eigenwoningforfait?

Eigenwoningforfait is het bedrag dat u bij uw belastbaar inkomen moet tellen voor uw eigen woning die uw hoofdverblijf is. Het is een percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning. Dit belastingbedrag telt u jaarlijks op bij uw inkomen als u aangifte bij de belasting doet.

Berekening eigenwoningforfait

Elk jaar bepaalt de gemeente de WOZ-waarde van uw eigen woning. WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken. Het eigenwoningforfait is een percentage van deze WOZ-waarde. Hoe hoger de waarde van uw woning, hoe hoger het percentage. De meeste woningen vallen onder 0,70% van de WOZ- waarde.

Voor woningen boven de € 1.060.000 geldt een andere berekening: € 7.950 vermeerderd met 2,35% voor zover de woningwaarde uitgaat boven € 1.060.000.

Tabel berekening woningforfait 2018

- 12.500 nihil
12.501 25.000 0,30%
25.001 50.000 0,45%
50.001 75.000 0,60%
75.001 1.060.000 0,70%
vanaf 1.060.001 2,35%