Curatele

Als curator heeft u een grote verantwoordelijkheid en komt er veel op u af. BLG Wonen helpt u graag deze zaken zo goed mogelijk te regelen.

Voor het regelen van curatele bij BLG Wonen geldt een aantal voorwaarden:

 • U heeft een beschikking van de rechtbank ontvangen waarin staat dat u bent benoemd als curator van iemand.
 • De ondercuratelegeplaatste heeft een rekening bij BLG Wonen of had zijn/haar laatste rekening bij BLG Wonen. Bent u nog geen klant? Neemt u dan contact op met uw financieel adviseur. Heeft u nog geen adviseur? U kunt eenvoudig een financieel adviseur bij u in de buurt vinden via onze adviseurzoeker. Of neem contact op met de Klantenservice van BLG Wonen via 046-478 88 88.
 • U bent als curator klant of u wordt klant bij BLG Wonen. Bent u nog geen klant? Neemt u dan contact op met uw financieel adviseur. Heeft u nog geen adviseur? U kunt eenvoudig een financieel adviseur bij u in de buurt vinden via onze adviseurzoeker. Of neem contact op met de Klantenservice van BLG Wonen via 046-478 88 88.

Spaarrekening

Heeft de ondercuratele een spaarrekening? De spaarrekening blijft op naam staan van de ondercuratelegestelde. Hij of zij kan zelf geen geld overboeken. Als curator wordt u toegevoegd aan de bestaande rekening. Dit ziet u aan de toevoeging ABV achter uw naam. Dit betekent ‘als beherend voor’. U beheert de rekening en kan geld overboeken.

Spaarloonrekening

Heeft de ondercuratelegestelde een spaarloonrekening? Deze blijft op zijn of haar naam staan. Uw naam als curator wordt niet toegevoegd aan de spaarloonrekening. U kunt deze rekening dan ook niet in Mijn BLG bekijken. Wel ontvangt u elk jaar een jaaroverzicht van de rekening van ons. Dit heeft u nodig voor de belastingaangifte en/of voor uw verantwoording aan de rechtbank.

Hypotheek

Een hypotheek blijft ongewijzigd en blijft op naam staan van de ondercuratelegestelde. Rond de eerste van de maand wordt de maandelijkse hypotheekbetaling automatisch afgeschreven van de betaalrekening. U ontvangt als curator één keer per jaar een Jaaropgave Hypotheek. Deze opgave heeft u nodig voor de belastingaangifte en uw verantwoording aan de rechtbank.

Verzekeringen

Heeft de ondercuratelegestelde een of meer verzekeringen? Dan blijft de polis op zijn of haar naam staan. Bij een wijziging van de verzekering ontvangt u als curator een nieuw verzekeringsoverzicht. Aan het begin van elke maand wordt de verzekeringspremie automatisch afgeschreven van de betaalrekening.

Beleggingen

Heeft ondercuratelegestelde een beleggingsrekening? De rekening blijft op zijn of haar naam staan. U wordt als curator toegevoegd aan de rekening. Dit kunt u zien in Mijn BLG. U ontvangt als curator jaarlijks een waarde-overzicht van de beleggingen. Dit heeft u nodig voor de belastingaangifte en/of voor uw verantwoording aan de rechtbank.

Stap 1: Formulier downloaden, invullen en printen

Bent u persoonlijk benoemd als curator en wilt u de curatele aanvragen bij BLG Wonen? Maak dan gebruik van het formulier ‘Regelen Curatele’.

Stap 2: Formulier ondertekenen

Heeft de rechtbank een tweede curator benoemd? Dan moet ook u beiden het formulier Regelen curatele ondertekenen.

Stap 3: Bijlagen

Zorgt u voor de volgende bijlagen:

 • Een kopie van de beschikking van de rechtbank.
 • Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de curator en dat van de eventuele tweede curator.
 • Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van degene die onder curatele is gesteld.
 • Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van een eventuele mederekeninghouder.

Stap 4: Formulier opsturen

U kunt het formulier samen met alle benodigde documenten e-mailen naar wijzigingsparen@blg.nl.
Versturen per post kan ook:

BLG Wonen
Afdeling Bewindvoering
Postbus 10032
3505 AA Utrecht

Bevestiging curatele

Hebben we het formulier met de benodigde bijlagen ontvangen? Dan ontvangt u binnen een paar dagen een bevestigingsbrief met de datum waarop de rekening is omgezet. Ook ontvangt u de overeenkomst Mijn BLG met de inloggegevens. Heeft u nog geen Mijn BLG? Dan krijgt u inloggegevens voor Mijn BLG, de persoonlijke online bankomgeving waarin u rekeningen kunt inzien en beheren.

Mijn BLG

Met Mijn BLG regelt u als curator makkelijk en veilig de financiële zaken voor de ondercuratelegestelde. Alleen u krijgt als curator toegang tot Mijn BLG. De ondercuratelegestelde kan Mijn BLG niet gebruiken.

Heeft u al Mijn BLG? Dan zorgen wij ervoor dat u hiermee ook de BLG rekening(en) van de ondercuratelegestelde kunt beheren. Heeft u nog geen Mijn BLG? Nadat wij het formulier 'Regelen Curatele' van u hebben ontvangen, regelen wij uw aanvraag en krijgt u toegang tot Mijn BLG.

Financieel overzicht

Op een financieel jaaroverzicht staan alle rekeningen van de ondercuratelegestelde. Ook leest u van elke rekening het saldo op 1 januari en 31 december van het voorgaande jaar. U vindt dit overzicht in Mijn BLG.

Wijzigingen in de persoonlijke situatie

Zijn er wijzigingen in de situatie van de ondercuratelegestelde? Bijvoorbeeld:

 • De ondercuratelegestelde is getrouwd (geregistreerd partnerschap) of is gaan samenwonen.
 • De ondercuratelegestelde is gescheiden.
 • De ondercuratelegestelde is verhuisd.
 • De ondercuratelegestelde is overleden.

Geeft u alle wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door via wijzigingsparen@blg.nl. U ontvangt een bevestiging per mail zodra de wijziging is ingegaan.

Een tweede rekeninghouder toevoegen

Wilt u een tweede rekeninghouder toevoegen? U kunt dit aangeven op het formulier ‘Regelen Curatele’.

Een rekening opheffen

U kunt als curator alleen een rekening opheffen als het saldo van de rekening positief is. U kunt de rekening opheffen met het formulier ‘Opheffen Rekening door curator’. Na het invullen en ondertekenen kunt u het formulier inscannen en e-mailen, of printen en terugsturen per post. Het opheffen van de rekening duurt ongeveer 7 werkdagen.

Tip! Download in Mijn BLG de afschriften met de financiële transacties van de rekening ná de laatste mutatie. Deze gegevens heeft u nodig voor uw verantwoording naar de rechtbank.