Bewindvoering

Als bewindvoerder heeft u een grote verantwoordelijkheid en komt er veel op u af. BLG Wonen helpt u graag deze zaken zo goed mogelijk te regelen.

Wat is bewindvoering?

Voor het regelen van de bewindvoering bij BLG Wonen geldt een aantal voorwaarden:

 • U heeft een beschikking van de rechtbank ontvangen, waarin staat dat u bent benoemd als bewindvoerder van iemand.
 • De onderbewindgestelde heeft minimaal 6 maanden een rekening bij BLG Wonen of had zijn of haar laatste rekening bij BLG Wonen.
 • U bent als bewindvoerder klant of u wordt klant bij BLG Wonen. Bent u nog geen klant? Neemt u dan contact op met uw financieel adviseur. Heeft u nog geen adviseur? U kunt eenvoudig een financieel adviseur bij u in de buurt vinden via de adviseurzoeker op blg.nl. Of neem contact op met de Klantenservice van BLG Wonen via 046-478 88 88.
 • Bent u bewindvoerder van iemand die onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), schuldhulp valt of failliet is? Neem dan contact op met onze afdeling Insolventie, Beschikking en Bewindvoering (IB&B) via 030 – 219 60 50. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar wijzigingsparen@blg.nl.

BLG Wonen
Afdeling IB&B
Postbus 10021
3505 AA Utrecht

Spaarrekening

Heeft de onderbewindgestelde een spaarrekening? De spaarrekening blijft op naam staan van de onderbewindgestelde. Hij of zij kan zelf geen geld overboeken. Als bewindvoerder wordt u toegevoegd aan de bestaande rekening. Dit ziet u aan de toevoeging ABV achter uw naam. Dit betekent ‘als beherend voor’. U beheert de rekening en kan geld overboeken.

Spaarloonrekening

Heeft de onderbewindgestelde een spaarloonrekening? Deze blijft op zijn of haar naam staan. Uw naam als bewindvoerder wordt niet toegevoegd aan de spaarloonrekening. U kunt deze rekening dan ook niet in Mijn BLG bekijken. Wel ontvangt u elk jaar een jaaroverzicht van de rekening van ons. Dit heeft u nodig voor de belastingaangifte en/of voor uw verantwoording aan de rechtbank.

Hypotheek

Een hypotheek blijft ongewijzigd en blijft op naam staan van de onderbewindgestelde. Rond de eerste van de maand wordt de maandelijkse hypotheekbetaling automatisch afgeschreven van de betaalrekening. U ontvangt als bewindvoerder één keer per jaar een Jaaropgave Hypotheek. Deze opgave heeft u nodig voor de belastingaangifte en uw verantwoording aan de rechtbank.

Verzekeringen

Heeft de onderbewindgestelde een of meer verzekeringen? Dan blijft de polis op zijn of haar naam staan. Bij een wijziging van de verzekering ontvangt u als bewindvoerder een nieuw verzekeringsoverzicht. Aan het begin van elke maand wordt de verzekeringspremie automatisch afgeschreven van de betaalrekening.

Beleggingen

Heeft de onderbewindgestelde een beleggingsrekening? De rekening blijft op zijn of haar naam staan. U wordt als bewindvoerder toegevoegd aan de rekening. Dit kunt u zien in Mijn BLG. U ontvangt als bewindvoerder jaarlijks een waarde-overzicht van de beleggingen. Dit heeft u nodig voor de belastingaangifte en/of voor uw verantwoording aan de rechtbank.

Stap 1: Formulier downloaden, invullen en printen

Bent u persoonlijk benoemd als bewindvoerder en wilt u de bewindvoering aanvragen bij BLG Wonen? Maak dan gebruik van het formulier Regelen bewindvoering Persoon als bewindvoerder.

Bent u zakelijk benoemd als bewindvoerder of in dienst als bewindvoerder bij een bedrijf of organisatie? Gebruik dan het formulier Regelen bewindvoering Bedrijf als bewindvoerder.

Stap 2: Formulier ondertekenen

Onderteken het formulier. Heeft de rechtbank een tweede bewindvoerder benoemd? Dan moet ook de tweede bewindvoerder het formulier ondertekenen.

Stap 3: Bijlagen

Zorgt u voor de volgende bijlagen:

 • Een kopie van de beschikking van de rechtbank.
 • Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de bewindvoerder en dat van de eventuele tweede bewindvoerder.
 • Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van degene die onder bewind is gesteld.
 • Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van een eventuele mederekeninghouder.

Stap 4: Formulier opsturen

U kunt het formulier samen met alle benodigde documenten e-mailen naar wijzigingsparen@blg.nl.
Versturen per post kan ook:

BLG Wonen
Afdeling Bewindvoering
Postbus 10032
3505 AA Utrecht

Bevestiging bewindvoering

Hebben we het formulier met de benodigde bijlagen ontvangen? Dan ontvangt u binnen een paar dagen een bevestigingsbrief met de datum waarop de rekening is omgezet. Ook ontvangt u de overeenkomst Mijn BLG met de inloggegevens. Heeft u nog geen Mijn BLG? Dan krijgt u inloggegevens voor Mijn BLG, de persoonlijke online bankomgeving waarin u rekeningen kunt inzien en beheren.

Mijn BLG

Met Mijn BLG regelt u als bewindvoerder makkelijk en veilig de financiële zaken voor de onderbewindgestelde. Alleen u krijgt als bewindvoerder toegang tot Mijn BLG. De onderbewindgestelde kan Mijn BLG niet gebruiken.

Heeft u al Mijn BLG? Dan zorgen wij ervoor dat u hiermee ook de BLG rekening(en) van de onderbewindgestelde kunt beheren. Heeft u nog geen Mijn BLG? Nadat wij het formulier Regelen bewindvoering van u hebben ontvangen, regelen wij uw aanvraag en krijgt u toegang tot Mijn BLG.

Financieel overzicht

Op een financieel jaaroverzicht staan alle rekeningen van de onderbewindgestelde. Ook leest u van elke rekening het saldo op 1 januari en 31 december van het voorgaande jaar. U vindt dit overzicht in Mijn BLG.

Wijzigingen in de persoonlijke situatie

Zijn er wijzigingen in de situatie van de onderbewindgestelde? Bijvoorbeeld als de onderbewindgestelde:

 • is getrouwd (geregistreerd partnerschap) of is gaan samenwonen.
 • is gescheiden.
 • is verhuisd.
 • is overleden.

Geeft u alle wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door via wijzigingsparen@blg.nl. U ontvangt een bevestiging per mail zodra de wijziging is ingegaan.

Een tweede rekeninghouder toevoegen

Wilt u een tweede rekeninghouder toevoegen? U kunt dit aangeven op het formulier ‘Regelen Bewindvoering’.

Een rekening opheffen

U kunt als bewindvoerder alleen een rekening opheffen als het saldo van de rekening positief is. U kunt de rekening opheffen met het formulier ‘Opheffen Rekening door bewindvoerder’. Na het invullen en ondertekenen kunt u het formulier inscannen en e-mailen, of printen en terugsturen per post. Het opheffen van de rekening duurt ongeveer 7 werkdagen.

Tip! Download in Mijn BLG de afschriften met de financiële transacties van de rekening ná de laatste mutatie. Deze gegevens heeft u nodig voor uw verantwoording naar de rechtbank.

Einde bewindvoering

De bewindvoering eindigt als:

 • De bewindvoerder of de onderbewindgestelde daar een verzoek voor indient bij de Rechtbank. Stuurt u ons altijd een kopie van de Beschikking Opheffen Onderbewindstelling van de rechtbank. De bewindvoerder kan dit regelen, maar als de ex-onderbewindgestelde een beschikking heeft, kan hij dit ook doen.
 • De termijn die in de beschikking van de rechtbank is genoemd, is verlopen. De bewindvoering eindigt dan automatisch.
 • De onderbewindgestelde of de bewindvoerder is overleden.

Wat doen wij als de bewindvoering eindigt?

We verwijderen de toevoeging ‘als beherend voor’ bij de rekening(en) van de onderbewindgestelde (de rekeninghouder) en de naam van de bewindvoerder. We verwijderen de rekening van de onderbewindgestelde uit Mijn BLG van de bewindvoerder. Hierdoor kan de bewindvoerder deze rekening(en) niet langer beheren en geen transacties meer doen.
Is er een nieuwe bewindvoerder aangesteld? Dan neemt deze de taken van de bewindvoerder over.

Tip: Bent u bewindvoerder? Download in Mijn BLG de afschriften met de financiële transacties van de rekening ná de laatste wijzigingen. Deze gegevens heeft u nodig voor uw verantwoording aan de rechtbank.