Belangrijkste belastingen en fiscale regels

Hypotheekrenteaftrek – maandelijkse teruggave

De rente die u over uw hypotheek op de eigen woning (die uw hoofdverblijf is) betaalt, kunt u aftrekken van uw belastbaar inkomen. Hierdoor daalt uw inkomen en betaalt u minder belasting. U moet de hypotheek dan wel aangegaan zijn voor de aankoop, verbouwing en/of verbetering van uw eigen woning. Verder kan de renteaftrek beperkt worden door de bijleenregeling. Het aftrekbare deel van de hypotheek wordt “eigenwoningschuld” genoemd.

Verwacht u dat u belasting terugkrijgt? Bijvoorbeeld omdat u hypotheekrente mag aftrekken. Dan kunt u maandelijks een bedrag krijgen via een voorlopige aanslag. Deze kunt u aanvragen via de site van de Belastingdienst.

Hypotheekrenteaftrek voor nieuwe hypotheken vanaf 1 januari 2013

Heeft u per 1 januari 2013 een (nieuwe) hypotheek gebruikt voor de aankoop, het onderhoud en/of de verbetering van uw eigen woning? Dan is de rente aftrekbaar van uw belastbare inkomen in box 1 als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De hypotheek is schriftelijk overeengekomen.
  • Het is een lineaire danwel annuitaire hypotheek die in maximaal 360 maanden volledig wordt afgelost.
  • Aan de verplichting tot aflossing wordt voldaan (aflossingseis).

Meer informatie over uw hypotheek en de belasting? Kijk dan in dit document.

De renteaftrek geldt voor maximaal 360 maanden. Houd hierbij rekening met de bijleenregeling (zie hieronder).

Bijleenregeling - beperken van de renteaftrek

Heeft u uw oude woning verkocht en een lening voor een nieuwe woning afgesloten? Dan geldt de zogenoemde bijleenregeling. U kunt dan te maken krijgen met een beperking van de renteaftrek. Hierbij draait alles om het bedrag van de overwaarde dat bij de verkoop van uw oude woning is vrijgekomen. Overwaarde betekent voor de bijleenregeling het verschil tusen de verkoopopbrengst van de oude woning en de eigenwoningschuld op diezelfde woning. De Belastingdienst gaat er namelijk van uit dat u de overwaarde gebruikt voor de financiering van uw nieuwe woning. Dat betekent dat de lening waarover u de rente mag aftrekken, niet hoger mag zijn dan de aankoopprijs van uw nieuwe woning minus de overwaarde van uw oude woning.

Voorbeeld
Stel u heeft uw woning verkocht voor € 300.000. De eigenwoningschuld is op dat moment
€ 200.000. Tegelijkertijd heeft u een nieuwe woning gekocht voor € 450.000. De Belastingdienst gaat ervan uit dat u de overwaarde van € 100.000 gebruikt voor de financiering van uw nieuwe woning. Het gevolg hiervan is dat u maximaal de rente over € 350.000 (€ 450.000 -/-€ 100.000) in box 1 kunt aftrekken.

Eigenwoningforfait – jaarlijkse kosten

Ieder jaar moet u het eigenwoningforfait aan de belastingdienst opgeven. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde. Hoe hoger de waarde van uw woning, hoe hoger het percentage.

Advieskosten– eenmalig voordeel

Kosten die u betaalt voor het afsluiten van uw hypotheek of het hypotheekadvies, kunt u aftrekken van uw belastbaar inkomen. Maar alleen voor zover die betrekking hebben op de eigenwoningschuld. Deze kosten zijn aftrekbaar in het jaar dat u ze betaalt. Maximaal 1,5% van uw eigenwoningschuld, maar niet meer dan € 3.630. Heeft u meer betaald, dan kunt u het bedrag boven deze grens tijdens de looptijd van de hypotheek in gelijke delen aftrekken. Hierdoor betaalt u minder belasting.

Kosten opstellen hypotheekakte – eenmalig voordeel

De notariskosten voor de hypotheekakte kunt u aftrekken van uw belastbaar inkomen. Maar alleen voor zover ze betrekking hebben op de eigenwoningschuld. Hierdoor betaalt u minder belasting.

Taxatiekosten woning – eenmalig voordeel

Kosten voor het bepalen van de waarde van uw woning in verband met de hypotheek kunt u aftrekken van uw belastbaar inkomen. Maar alleen voor zover ze betrekking hebben op de eigenwoningschuld. Hierdoor betaalt u minder belasting.

Kosten aanvraag Nationale Hypotheek Garantie (NHG) – eenmalig voordeel

Kosten die u betaalt om NHG aan te vragen, kunt u aftrekken van uw belastbaar inkomen. Maar alleen voor zover ze betrekking hebben op de eigenwoningschuld. Hierdoor betaalt u minder belasting.