Meer over beleggen

BLG Wonen gaat als volgt om met enkele belangrijke onderwerpen.

Cliëntclassificatie

Voor beleggende klanten geldt hoe professioneler de klant, hoe minder beleggersbescherming. BLG Wonen beschouwt alle beleggende klanten als 'niet professioneel'. Zo heeft u de meeste beleggersbescherming.

Orderuitvoeringsbeleid

BLG Wonen neemt bij het uitvoeren van beleggingsorders alle redelijke maatregelen om het best mogelijke resultaat voor haar klanten te behalen. In het 'Orderuitvoeringsbeleid' is beschreven hoe we orders uitvoeren.

Belangenconflicten

BLG Wonen voert een beleid om belangenconflicten met of tussen cliënten zoveel mogelijk te voorkomen. Dit beleid is te vinden in de 'Samenvatting van het beleid rond belangenconflicten'.

Transparantie van vergoedingen of provisies tussen marktpartijen

BLG Wonen ontvangt geen distributievergoeding (provisie) van de fondsaanbieders.

Beleggen bij BLG Wonen

Voor het aanhouden van beleggingen gelden beschermingsregelingen. Dus ook voor uw beleggingen bij BLG Wonen. Deze regelingen moeten ervoor zorgen dat uw gelden/ participaties beschermd zijn wanneer een bank of beleggingsonderneming in betalingsproblemen komt.

Vermogensscheiding

Een beleggingsonderneming of bank moet ervoor zorgen dat beleggingen van klanten niet in de failliete boedel van de beleggingsonderneming of bank kunnen vallen. Als een belegger beleggingen op zijn rekening heeft, zijn deze beschermd door middel van wettelijke vermogensscheiding of door middel van een apart bewaarbedrijf.

Beleggerscompensatiestelsel

Voor situaties waarin de regels voor vermogensscheiding niet zijn nageleefd en waarbij de belegger niet bij zijn beleggingen kan omdat de bank of beleggingsonderneming in betalingsproblemen is gekomen, is er het beleggerscompensatiestelsel. Het beleggerscompensatiestelsel geldt voor particulieren en voor ondernemingen die een verkorte balans mogen publiceren. Dit stelsel garandeert dat een belegger de waarde van zijn beleggingen terugkrijgt tot een maximum van € 20.000 per (rechts)persoon per bank of beleggingsonderneming. Koersverliezen vallen niet onder het beleggerscompensatiestelsel.

Let op: BLG Wonen is een onderdeel van de Volksbank N.V.. Dit betekent dat als u via beide onderdelen belegt, u per (rechts)persoon maar één keer recht heeft op het garantiebedrag van maximaal € 20.000. Meer informatie over het beleggerscompensatiestelsel kunt u lezen op de website van de AFM.

Goed om te weten: Vanaf 1 januari 2017 werken de merken BLG Wonen, ASN Bank, RegioBank en SNS onder één bankvergunning, namelijk die van de Volksbank N.V. Dit betekent dat de klanten van al deze merken vanaf dat moment gezamenlijk onder het beleggerscompensatiestelsel van De Nederlandsche Bank vallen. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.

Een voorbeeld:
Stel u heeft drie beleggingsrekeningen: één bij BLG Wonen, één bij de ASN Bank en één bij RegioBank. Op elke rekening wordt voor een waarde van € 20.000 aan beleggingen aangehouden. Is er sprake van fraude bij alle drie de banken waardoor al uw beleggingen verloren gaan? Dan heeft u op dit moment – vanuit het beleggerscompensatiestelsel - recht op
€ 60.000, want deze banken hebben ieder een eigen bankvergunning. Vanaf 1 januari 2017 verandert dat. Dan heeft u bij een dergelijke fraude recht op € 20.000 vanuit het beleggerscompensatiestelsel omdat er nog maar sprake is van één bankvergunning van de Volksbank N.V.

Depositogarantiestelsel

Geld dat op de beleggingsrekening staat, valt onder het depositogarantiestelsel. Uw beleggingen zelf vallen daar niet onder. Meer informatie over het depositogarantiestelsel leest u hier of op de website van DNB.