Kies voor gemak. Beleggingsexperts volgen de beurzen voor u. En zorgen ervoor dat u belegt met het risico dat bij u past.

Dit product kunt u niet meer afsluiten.

Wat is BLG Profielbeleggen?

BLG Profielbeleggen is een vorm van online vermogensbeheer. BLG Wonen belegt daarbij in de SNS Profielfondsen, waarbij uw geld maatschappelijk verantwoord wordt belegd. Welk profielfonds het beste bij u past, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw risicoprofiel. Dit risicoprofiel stellen wij vast op basis van een vragenlijst die u samen met uw adviseur invult.

Inleggen en opnemen

U kunt zelf bepalen met hoeveel geld en wanneer u belegt. U kunt ook automatisch beleggen door maandelijks een bedrag in te leggen. Inleggen kan altijd vanaf € 20 per keer. Heeft u het geld nodig, dan kunt u een deel van uw beleggingen verkopen. Uiterlijk na twee werkdagen staat het geld op de rekening en kunt u het overboeken. In Mijn BLG kunt u online volgen waarin u belegt en wat de actuele waarde is.

U betaalt geen transactiekosten als we beleggingsfondsen voor u aan- of verkopen. Wel krijgt u te maken met servicekosten en fondskosten.

Hoe kan ik mijn profiel bepalen?

Voor het bepalen van uw persoonlijke beleggingsprofiel vult u samen met uw adviseur een vragenlijst in. Op basis van deze vragenlijst stellen wij uw risicoprofiel vast. Uw profiel koppelen we vervolgens aan één van de bijbehorende SNS Profielfondsen. Uw profiel kan variëren van zeer defensief tot zeer offensief. Elk jaar bekijken we of dat profiel nog bij u past, dat noemen we de Jaarlijkse Profielcheck.

Voor wie is BLG Profielbeleggen geschikt?

BLG Profielbeleggen is bedoeld voor beleggers die het beheer van hun beleggingen willen overlaten aan beleggingsexperts. U belegt dus niet zelfstandig maar maakt gebruik van een vermogensbeheerder.

Er zijn vijf verschillende profielen, variërend van zeer defensieve tot zeer offensieve portefeuilles. Voor ieder profiel is een bijpassend beleggingsfonds ontwikkeld. Met BLG Profielbeleggen kunt u al vanaf € 20 beleggen in dit beleggingsfonds.

Het is voor BLG Profielbeleggen niet noodzakelijk om veel kennis van beleggen te hebben. Wel moet u voldoende op de hoogte zijn van de risico’s die horen bij beleggen, zoals het risico op verlies van de inleg. BLG Profielbeleggen is geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van minimaal drie jaar. Omdat bij BLG Profielbeleggen de servicekosten een percentage van de waarde van uw beleggingen bedraagt, is BLG Profielbeleggen ook geschikt voor beleggers met een bescheiden portefeuille.

U kiest dus voor BLG Profielbeleggen als u:

 • niet zelfstandig wilt beleggen, maar de beleggingsbeslissingen wil overlaten aan experts,
 • bereid bent om beleggingsrisico te lopen,
 • bereid bent om servicekosten voor vermogensbeheer te betalen,
 • voldoende op de hoogte bent van de risico’s van beleggen zoals het risico op verlies van de inleg,
 • eenmalig of maandelijks een vast bedrag wil beleggen en
 • een beleggingshorizon van minimaal drie jaar heeft.

BLG Profielbeleggen is niet geschikt voor u als u:

 • geen beleggingsrisico wilt lopen,
 • geen gebruik maakt van internet,
 • belegt om een specifiek doel te financieren zoals vermogen voor later of,
 • fiscaal gefaciliteerd wil beleggen.

Wat kost BLG Profielbeleggen?

De kosten van BLG Profielbeleggen bestaan uit fondskosten en servicekosten. De fondskosten zijn de kosten die u betaalt aan het fonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers van het fonds. De servicekosten betaalt u aan BLG Wonen. We brengen de servicekosten per kwartaal bij u in rekening. Dit doen we door een klein gedeelte van uw fonds te verkopen. Beide kosten bestaan uit een percentage van de waarde van het belegde vermogen. Zo weet u precies wat u waarvoor betaalt. Een overzicht van de kosten vindt u in de Tarievenwijzer Beleggen BLG Wonen.

Fondskosten Servicekosten
Beheer van beleggingsrekening ja
Kwartaalrapportages ja
Jaarlijkse Profielcheck ja
Aan- en verkopen van beleggingen ja
Macro-economische visie ja
Beheer van de beleggingen ja
Verdeling beleggingen over regio's en categorieën ja
Bewaking van de risico’s ja
Juridische structuur ja
 • Meer informatie over de kosten van BLG Profielbeleggen leest u hier.

Wat levert Profielbeleggen u op?

Profiel Naam beleggingsfonds Fondskosten Servicekosten* Historisch rendement**
Zeer defensief SNS Profiel Blauw 0,30% 0,80% 3,2%
Defensief SNS Profiel Geel 0,30% 0,80% 4,8%
Neutraal SNS Profiel Oranje 0,30% 0,80% 6,2%
Offensief SNS Profiel Rood 0,30% 0,80% 7,2%
Zeer offensief SNS Profiel Paars 0,30% 0,80% 7,9%

* Op jaarbasis, inclusief btw, tot een maximum van € 30 per kwartaal.
** Bij beleggen kunnen uw beleggingen meer, maar ook minder waard worden. Het risico dat uw beleggingen minder waard worden, heet beleggingsrisico. Een hoger (historisch) rendement betekent meestal een hoger beleggingsrisico, want er wordt meer in aandelen belegd. Bij Profielbeleggen gebruiken we vijf SNS Profielfondsen. De historie van deze fondsen is kleiner dan vier jaar. Daarom gebruiken wij als gemiddeld (reken)rendement de historie sinds 01-01-2003 van de voor de SNS Profielfondsen gebruikte benchmarks. Genoemde rendementen geven een indicatie voor een gemiddeld rendement van BLG Profielbeleggen op lange termijn, maar zijn geen garantie voor de toekomst. Dit historisch rendement is bepaald per 01-01-2017.


SNS Profiel Blauw en SNS Profiel Geel                                          SNS Profiel Oranje                                  SNS Profiel Rood en SNS Profiel Paars

SNS Profielfondsen zijn subfondsen van SNS Beleggingsfondsen N.V. De beheerder van deze fondsen is ACTIAM N.V. ACTIAM en de fondsen zijn geregistreerd bij de AFM. Voor elk subfonds is een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.

Rentevergoeding

Belegt u tijdelijk even niet? Dan ontvangt u rente over het saldo op uw BLG Profielbeleggen. De actuele rente vindt u in het renteoverzicht. De rente schrijven we aan het begin van het kalenderjaar bij op uw BLG Profielbeleggen.

Vraag nu BLG Profielbeleggen aan

U kunt samen met uw financieel adviseur BLG Profielbeleggen aanvragen. Ook als u meer informatie wilt, helpt uw adviseur u graag op weg. Maak daarvoor een afspraak met uw adviseur of zoek een adviseur bij u in de buurt door onderaan deze pagina op de banner te klikken.

Uw geld maatschappelijk verantwoord beleggen

Alle SNS Profielfondsen beleggen maatschappelijk verantwoord. Landen en bedrijven worden vooraf getoetst op ethische, sociale en milieucriteria waarbij wordt gekeken of ze zich op deze gebieden aan internationale afspraken houden.
Lees meer over verantwoord vermogensbeheer op de site van ACTIAM, de fondsbeheerder van de SNS Profielfondsen.

Spreiding wereldwijd

Met BLG Profielbeleggen belegt u voordelig in een wereldwijd gespreide beleggingsportefeuille. U belegt in regio’s als Europa, Noord-Amerika, Azië en opkomende landen zoals Brazilië. Beleggingsexperts houden de verdeling over de regio’s scherp in de gaten. Zo spreiden ze de risico’s en profiteert u van economische ontwikkelingen over de hele wereld.

Indexbeleggen hoort erbij

Indexbeleggen is een voordelige manier van gespreid beleggen waarbij een fonds in een bepaalde index belegt. Voorbeelden hiervan zijn de AEX of de MSCI Europe. De kosten van indexbeleggen zijn lager dan die van actief fondsbeleggen. In sommige gevallen is het verstandig om voor indexbeleggen te kiezen en in sommige gevallen is actief beleggen beter. Voor de SNS Profielfondsen doen onze beleggingsexperts daarom allebei.

Essentiële Beleggersinformatie

Lees de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) en de maandelijks aangepaste factsheets van de SNS Profielfondsen. Hierdoor kunt u de kenmerken, beleggingsrisico’s, rendementen en het beleggingsbeleid vergelijken.


SNS Profiel Blauw en SNS Profiel Geel                                          SNS Profiel Oranje                                  SNS Profiel Rood en SNS Profiel Paars

SNS Profielfondsen zijn subfondsen van SNS Beleggingsfondsen N.V. De beheerder van deze fondsen is ACTIAM N.V. ACTIAM en de fondsen zijn geregistreerd bij de AFM. Voor elk subfonds is een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.

Voorwaarden en overige informatie

In de voorwaarden en overige informatie hieronder lees je wat je van ons kunt verwachten. Maar ook wat wij van jou verwachten. Om te begrijpen hoe het product precies werkt, is het belangrijk dat je de bijlagen goed doorleest. Doe dat voordat je de rekening aanvraagt. Geld dat op de beleggingsrekening van Profielbeleggen staat, valt onder het depositogarantiestelsel. Je beleggingen zelf vallen daar niet onder. Lees meer informatie over het depositogarantiestelsel.

Algemene Bankvoorwaarden
Reglement Profielbeleggen
Informatieblad Depositogarantiestelsel

Mijn BLG

In Mijn BLG vindt u een overzicht van uw BLG Profielbeleggen. Hier kunt u de waarde van uw beleggingen volgen en geld in uw profielfonds inleggen.

Kwartaalrapport

Ieder kwartaal ontvangt u per e-mail een uitgebreide rapportage over uw beleggingen. Voor meer informatie over SNS Profielfondsen en de actuele stand van zaken, leest u het meest recente kwartaalrapport.

Risicoprofiel wijzigen

Wij vragen u jaarlijks om de vragenlijst opnieuw in te vullen om te kunnen bepalen of uw huidige profiel nog bij u past. Als dat nodig is, passen wij uw beleggingen aan. Zijn er wijzigingen in uw persoonlijke situatie (zoals scheiding of verkoop van uw woning), geef dit dan meteen door aan uw financieel adviseur.