BLG Beleggingsrekening

Met de BLG Beleggingsrekening belegt u in SNS Beleggingsfondsen en ASN Beleggingsfondsen. Samen met geld van andere beleggers wordt op een collectieve basis belegd in een beleggingsfonds.
Dit product kunt u niet meer afsluiten.

De BLG Beleggingsrekening is bedoeld voor de ervaren belegger die bereid is risico’s te nemen en thuis is in de beleggingswereld. Bij ons belegt u op basis van ‘execution only’. Dit betekent dat u zelfstandig belegt zonder dat wij adviseren over uw beleggingen.

  • U belegt onder andere in SNS Beleggingsfondsen en ASN Beleggingsfondsen. Een aandeel in een beleggingsfonds noemen we een participatie. De koers van het beleggingsfonds bepaalt hoeveel uw belegging waard is of hoeveel participaties u krijgt als u een bedrag stort. Ook bepaalt de koers hoeveel participaties u moet verkopen om een bepaald bedrag te krijgen.
  • U bepaalt zelf welk bedrag u investeert. U kunt al beleggen met een bedrag van minimaal € 20. Rekenvoorbeeld: U stort eenmalig € 10.000 en de koers is € 20. Dan heeft u 500 participaties in het betreffende beleggingsfonds gekocht. De waarde van de participaties wordt bepaald door de koers. Deze kan wijzigen.
  • Om te kunnen beleggen moet u eerst zelf een bedrag storten op het rekeningnummer van uw BLG Beleggingsrekening. Daarna geeft u een aankooporder aan ons door via Mijn BLG.
  • U kunt ook iedere maand een vast bedrag inleggen. U stort dan eerst een bedrag op uw Beleggingsrekening en vervolgens legt u een automatische aankooporder in.
    Rekenvoorbeeld: U stort per maand € 100 en de koers van het gekozen fonds is nu € 26. We kopen dan 3,8461 participaties in het betreffende beleggingsfonds voor u aan. Bij een maandelijkse inleg spreidt u de aankoopmomenten. Daardoor koopt u niet alleen fondsen in een piek of dal van de fondskoers. U spreidt daarmee uw beleggingsrisico.
  • Als u tijdelijk niet wilt beleggen, dan ontvangt u rente over uw saldo. U vindt de actuele rente in Mijn BLG.

Execution only

  • Met uw BLG Beleggingsrekening belegt u op basis van ‘execution only’. Dit betekent dat u zelfstandig belegt zonder dat wij u adviseren over uw beleggingen. Wij raden u daarom aan alleen te beleggen in beleggingscategorieën (aandelen, obligaties, liquiditeiten) waarvan u voldoende weet en waarvan u de risico’s begrijpt. Transacties buiten die categorieën kunnen leiden tot verliezen waarvan u de hoogte van tevoren niet kunt inschatten.
  • Bent u er niet zeker van of u de risico’s van uw voorgenomen beleggingstransacties begrijpt? Dan is zelfstandig beleggen (‘execution only’) geen goede keus voor u. In dat geval raden wij u aan om u te oriënteren op andere vormen van beleggen.

Belegt u in aandelen, dan loopt u het risico dat een aandeel in koers daalt. Dit koersrisico vermindert bij spreiding over meerdere aandelen en/of beleggingscategorieën. Bij een beleggingsfonds is een portefeuille met beleggingen in meer dan 100 verschillende aandelen heel gewoon. Voor een kleine belegger is zo’n spreiding vaak niet haalbaar. Met een beleggingsfonds kunt u met een bescheiden bedrag uw risico spreiden.

Beleggen brengt altijd risico met zich mee. Bij ons belegt u op basis van ‘execution only’. Dit betekent dat u zelfstandig belegt zonder dat wij adviseren over uw beleggingen. Wilt u toch ondersteuning bij het bepalen van uw keuzes, gebruikt u dan de profielbepaler.

Service en beheerkosten

De kosten voor de BLG Beleggingsrekening bestaan uit servicekosten en kosten van de beleggingsfondsen in uw portefeuille. In het kostenoverzicht ziet u een toelichting op alle kosten voor beleggen. De kosten die u aan BLG Wonen betaalt voor beleggen, vindt u terug in de Tarievenwijzer Beleggen BLG Wonen.

Wat betaalt u aan ons?

De servicekosten zijn de kosten die u ons betaalt voor de administratie van uw rekening. U betaalt een vast bedrag van € 8 per maand. We brengen deze servicekosten per kwartaal in rekening. Dit doen we door de servicekosten van uw BLG Beleggingsrekening af te schrijven. Zorg dus altijd voor voldoende saldo. Verder betaalt u aan ons geen kosten.

Wat betaalt u aan het fonds?

U betaalt ook kosten aan het fonds waarin u belegt: beheerkosten en op- en afslagkosten.

Beheerkosten
Dit zijn de doorlopende kosten die de fondsbeheerder u in rekening brengt om voor u te beleggen. U betaalt hiervoor een percentage van uw belegging in het fonds. U betaalt de fondsbeheerder niet rechtstreeks. De kosten zijn verwerkt in de koers van het fonds.

Op- en afslag
Dit zijn kosten die het fonds maakt om beleggers in en uit te laten stappen. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Het zou niet eerlijk zijn als de andere beleggers in het fonds die kosten moeten betalen. Daarom berekent het fonds deze kosten door aan de belegger die in- of uitstapt.

Dat gaat via een opslag of afslag van de koers: de koers wordt iets hoger of lager dan de werkelijke waarde van het fonds. Als er meer kopers zijn, geldt een opslag. Bij meer verkopers geldt een afslag. Doordat er dagelijks één koers geldt voor alle kopers en verkopers, kan dit voor u als individuele belegger in uw voordeel of nadeel uitpakken. U ontvangt dus altijd iets meer of minder voor uw verkochte fondsen dan ze waard zijn. Of u betaalt iets minder of meer voor uw gekochte fondsen.
De op- en afslag varieert tussen 0,05% en 0,5%. We kunnen niet van tevoren zeggen met welk percentage het fonds rekent. Dat hangt van de marktsituatie af en in welk beleggingsfonds u belegt.

Rekenvoorbeeld Kosten BLG Beleggingsrekening

Om u een idee te geven van uw kosten, vindt u hieronder een rekenvoorbeeld:
Een belegger heeft in januari 2017 eenmalig € 10.000 belegd in het SNS Euro Mixfonds
Maandelijks belegt deze belegger € 50 euro in hetzelfde fonds.

Soort kosten Kosten in euro's in 2017 Kosten in % van uw gemiddeld belegde vermogen
Servicekosten € 96 0,9057%
Beheerkosten € 49,39 0,4659%
Totale kosten € 145,39 1,3716%

In dit voorbeeld houden we geen rekening met koersbewegingen en hebben we de op- of afslag van de koers niet meegenomen. We kunnen namelijk niet kunnen zeggen hoe deze uitpakt in uw specifieke situatie. De kostenpercentages in het voorbeeld gelden per 1 januari 2017, maar kunnen veranderen.

Wat betaalt u als u uw beleggingen wilt overboeken naar een andere bank of broker? Aan het overboeken van beleggingsfondsen van uw rekening naar een andere bank en/of broker zijn kosten verbonden. Voor het overboeken van binnenlandse beleggingsfondsen betaalt u € 5 per fondsregel. Let op! Voor het omzetten van girale beleggingsfondsen in beursstukken geldt een afwijkend tarief van € 50 per fondsregel.

Beleggen en de belasting

De waarde van uw belegging telt mee voor uw belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3). De belasting die u hierover betaalt heet vermogensrendementsheffing. Uw belastbaar inkomen uit sparen en beleggen wordt bepaald door de bezittingen (waaronder het saldo van uw spaar- en/of beleggingsrekening) te verminderen met uw schulden. Uw schulden mag u pas in mindering brengen op uw bezittingen wanneer alle schulden samen meer dan € 3.000 bedragen (2017) (€ 6.000 bij fiscaal partners). Komt uw belastbaar inkomen uit sparen en beleggen vervolgens uit boven het bedrag van € 25.000 (heffingvrij vermogen in 2017) (€ 50.000 bij fiscaal partners) dan betaalt u over dat meerdere vermogensrendementsheffing. Vanaf 1 januari 2017 wijzigt de berekening van deze belasting.

Lees hier meer over de cijfers 2017

Tot en met 31 december 2016 werd bij de vermogensrendementsheffing uitgegaan van een fictief rendement van 4% rendement over uw spaargeld waarover u 30% belasting betaalt. Hierdoor betaalt u 1,2% vermogensrendementsheffing over uw vermogen in box 3.

Vanaf 1 januari 2017 krijgt u te maken met meerdere belastingschijven. Bij iedere volgende schijf wordt een hoger percentage gebruikt om fictief rendement te berekenen voor de belastingheffing. Er wordt namelijk van uit gegaan dat u meer rendement kunt behalen bij een hoger vermogen. Binnen de schijven wordt voor de bepaling van het rendement per schijf rekening gehouden met een spaardeel en beleggingsdeel. Hoe hoger het vermogen, hoe hoger het beleggingsdeel binnen de schijf. Over het rendement blijft u 30% belasting betalen. De peildatum voor de vermogensrendementsheffing blijft 1 januari van elk jaar: op die datum wordt de waarde van uw vermogen door de Belastingdienst vastgesteld.

Hieronder ziet u met welke fictieve rendementen en belastingpercentage wordt gerekend voor de vermogensrendementsheffing.

Schijven Grondslag sparen en beleggen Spaardeel (rendement 1,63%) Beleggingsdeel (rendement 5,39%) Rendement
1 Tot en met
€ 75.000
67% 35% 2,87%
2 € 75.000 t/m
€ 975.000
21% 79% 4,60%
3 Vanaf € 975.000 0% 100% 5,39%

Groene beleggingen

Er bestaat een vrijstelling voor Groene beleggingen in box 3 van maximaal € 57.385 (2017). Hiermee bespaart u vermogensrendementsheffing over het vrijgestelde bedrag.

Verder geldt voor Groene beleggingen die zijn vrijgesteld een extra heffingskorting van 0,7% over de waarde van de Groene belegging tot een maximum van het vrijgestelde bedrag in box 3 (voor 2017 is dat € 57.385 en voor fiscale partners € 114.770).

In de voorwaarden en overige informatie hieronder lees je wat je van ons kunt verwachten. Maar ook wat wij van jou verwachten. Om te begrijpen hoe het product precies werkt, is het belangrijk dat je de bijlagen goed doorleest. Doe dat voordat je de rekening aanvraagt. Geld dat op de beleggingsrekening van Profielbeleggen staat, valt onder het depositogarantiestelsel. Je beleggingen zelf vallen daar niet onder. Lees meer informatie over het depositogarantiestelsel.

Wilt u een opdracht of wijziging doorgeven? Gebruikt u dan onderstaande formulieren.