BLG Aanvullend Pensioen Opbouwrekening

De BLG Aanvullend Pensioen Opbouwrekening is een geblokkeerde rekening met een aantrekkelijke variabele of vaste rente. U spaart voor een aanvulling op uw inkomen zoals uw pensioen en/of AOW.

Dit product kunt u niet meer afsluiten.


Met de BLG Aanvullend Pensioen Opbouwrekening bepaalt u zelf hoelang u wilt sparen. Uiterlijk in het vijfde jaar nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt, moet u het geld dat u heeft gespaard in vaste periodieke termijnen laten uitkeren. Dit kan bijvoorbeeld met een Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening. Deze uitkeringen zijn belast.

Wat kunt u doen met uw BLG Aanvullend Pensioen Opbouwrekening?

  • Sparen en/of beleggen voor een aanvulling op uw pensioen en/of AOW.
  • Sparen met variabele rente. Dit betekent dat de rente kan stijgen of dalen. Als de rente stijgt, is uw gespaarde bedrag hoger. Bij een dalende rente hebt u een lager gespaard bedrag.
  • Sparen met vaste rente (deposito’s). Hierbij staat de hoogte van de rente tijdens de looptijd van het deposito vast. Bij het aanvragen van een deposito heeft u standaard 30 dagen rentegarantie.
  • Zelfstandig beleggen. Dit betekent dat u vrij kunt kiezen uit ASN Beleggingsfondsen. U krijgt van ons geen advies en betaalt daar dus ook niet voor. Ook kunt u gratis switchen van beleggingsfonds en tussen beleggen en sparen.
  • Op ieder moment geld storten.
  • Bij voldoende jaar- en reserveringsruimte kunt u het bedrag dat u jaarlijks inlegt, aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Op de website van de Belastingdienst berekent u wat uw jaar- en reserveringsruimte is.
  • Na de opbouwperiode kunt u het gespaarde bedrag laten uitkeren met een lijfrente-uitkeringsproduct. U bepaalt zelf wanneer. Hierbij gelden twee wettelijke spelregels: u moet het geld uiterlijk laten uitkeren in het vijfde jaar nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt en de uitkeringen moeten een minimale looptijd hebben.

U bent pas belasting verschuldigd als u het geld uitgekeerd krijgt.
Als u overlijdt, gaat het geld van uw Aanvullend Pensioen Opbouwrekening naar uw nabestaanden.

Geld opnemen

U spaart en/of belegt met een geblokkeerde rekening. In de wet is als fiscale voorwaarde vastgesteld dat u het opgebouwde lijfrentekapitaal niet tussentijds mag opnemen. Doet u dit wel, dan heeft dit fiscale gevolgen.

Eerder beëindigen van een deposito

Bij het afsluiten van een deposito spreekt u een looptijd en inleg af. Eindigt u uw deposito voor de afgesproken looptijd, dan betaalt u retourrente.

Belasting

Uw BLG Aanvullend Pensioen Opbouwrekening valt in box 1. U betaalt, zolang het geld op de rekening staat, geen belasting. Op de uitkeringen worden wel loonheffingen ingehouden.
Uw inleg kunt u, bij voldoende jaar- en/of reserveringsruimte, van uw belastbaar inkomen aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Op de website van de Belastingdienst staat hoe u uw jaarruimte en reserveringsruimte uitrekent. De reserveringsruimte is de onbenutte jaarruimte over de afgelopen zeven jaar. Dit bedrag kent een maximum. Pas als u uw geld laat uitkeren, bent u belasting verschuldigd over de uitkeringen.

Overlijden

Bij overlijden komt het opgebouwde bedrag toe aan uw nabestaanden. Zij moeten het kapitaal omzetten in periodieke uitkeringen. De minimale duur van de uitkering die zij kunnen kiezen is afhankelijk van de relatie die de nabestaande met u heeft.

De actuele rente voor dit product vindt u hier.

Tussentijds overstappen van variabele naar vaste rente

Heeft u deze rekening al en wilt u een deposito openen? Print dan dit formulier, vul het in en stuur het terug. De minimuminleg op een deposito is € 500.

Wat zijn de kosten?

Over de Aanvullend Pensioen Opbouwrekening betaalt u geen kosten. Niet over de inleg en ook niet voor de rekening. We kennen bij beleggen ook geen aan- en verkoopkosten en u kunt gratis en flexibel switchen tussen sparen en beleggen. Wel zijn er fondskosten verbonden aan het fonds waarin u belegt en aan het eventueel vroegtijdig beëindigen van een deposito. De kosten van het vroegtijdig beëindigen van een deposito noemen we een retourrente.

Lees meer over de kosten.

Variabele rente of deposito

Bij Aanvullend Pensioen Opbouwrekening krijgt u een aantrekkelijke variabele rente. De rente wordt jaarlijks bijgeschreven op uw rekening. U ontvangt dus rente-op-rente. U kunt ook kiezen voor een vaste rente door (een deel van) uw geld vast te zetten op een Lijfrente Deposito. Tijdens de looptijd van het deposito blijft de rente gelijk.

Tussentijdse beëindiging

U betaalt alleen retourrente als u bedragen voor een bepaalde tijd hebt vastgezet in een Lijfrente Deposito en u het deposito voor het einde van de afgesproken looptijd wilt beëindigen. Hoeveel u betaalt, hangt af van de periode dat het geld nog vast zou staan. Wilt u daarnaast ook Lijfrente Opbouw beëindigen en gebruikt u het lijfrentespaarsaldo niet voor een ander lijfrenteopbouw- of een lijfrente-uitkeringsproduct? Dan moet u over het opgenomen bedrag ook inkomstenbelasting en mogelijk revisierente betalen. Kijk voor meer informatie in de productvoorwaarden.

Naast sparen is het mogelijk om gestorte bedragen geheel of gedeeltelijk te beleggen in de ASN Beleggingsfondsen. U belegt zelfstandig. Dit betekent dat u vrij kunt kiezen uit de ASN Beleggingsfondsen. U krijgt van ons geen advies en betaalt daar dus ook niet voor.

Kosten bij beleggen

Voor het aankopen en verkopen van participaties in de ASN Beleggingsfondsen betaalt u geen transactiekosten. Wel heeft ieder fonds zijn eigen kostenstructuur. Van deze fondskosten krijgt u geen aparte nota. De kosten zijn al in de koers van het fonds verwerkt. Kijk voor de kosten van het fonds in de Essentiële Beleggersinformatie bij uw fonds op de pagina 'Koersen en fondsen'.

In de voorwaarden en overige informatie hieronder lees je wat je van ons kunt verwachten. Maar ook wat wij van jou verwachten. Om te begrijpen hoe het product precies werkt, is het belangrijk dat je de bijlagen goed doorleest. Doe dat voordat je de rekening aanvraagt. Geld dat op de beleggingsrekening van Profielbeleggen staat, valt onder het depositogarantiestelsel. Je beleggingen zelf vallen daar niet onder. Lees meer informatie over het depositogarantiestelsel.

Wilt u een opdracht of wijziging doorgeven? Gebruikt u daarvoor onderstaande formulieren.