BLG Aanvullend Inkomen Opbouwrekening

Met de BLG Aanvullend Inkomen Opbouwrekening kunt u met uw ontslagvergoeding sparen maar ook beleggen. Uiterlijk in het jaar dat u de AOW-leeftijd bereikt, moet u het geld in periodieke termijnen laten uitkeren.

Dit product kunt u niet meer afsluiten.


Met de BLG Aanvullend Inkomen Opbouwrekening kunt u:

  1. Belastingvrij doorsparen met uw gouden handdruk.
    1. Sparen met variabele rente. Dit betekent dat de rente kan stijgen of dalen. Als de rente stijgt, is uw gespaarde bedrag hoger. Bij een dalende rente hebt u een lager gespaard bedrag.
    2. Sparen met vaste rente (deposito’s). Hierbij staat de hoogte van de rente tijdens de looptijd van het deposito vast. Bij het aanvragen van een deposito hebt u standaard 30 dagen rentegarantie.
  2. Beleggen in een aantal ASN beleggingsfondsen.
  3. Na de opbouwperiode het gespaarde kapitaal laten uitkeren op een BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening. U kunt zelf bepalen wanneer. Hierbij gelden wel twee wettelijke spelregels: de uitkeringen moeten uiterlijk ingaan in het jaar waarin u voor het eerst AOW krijgt en moeten voldoen aan een minimale en maximale looptijd.

Belasting

Uw BLG Aanvullend Inkomen Opbouwrekening valt in box 1. U betaalt zolang het geld op de rekening staat geen belasting. U bent pas belasting verschuldigd als u het geld uitgekeerd krijgt.

Geld opnemen

U spaart/belegt met een geblokkeerde rekening. Als u tussentijds geld opneemt, betaalt u sinds 1 januari 2014 geen revisierente meer (een soort van boeterente). Maar omdat u over uw ontslagvergoeding nog geen loonheffingen heeft betaald, zijn de uitkeringen wel belast. Geld opnemen uit uw BLG Aanvullend Inkomen Opbouwrekening heeft fiscale gevolgen. Ga altijd eerst naar uw financieel adviseur voor advies.

Eerder beëindigen

Bij het afsluiten van een deposito spreekt u een looptijd en inleg af. Als u uw deposito beëindigt voor de afgesproken looptijd, moet u een retourrente betalen. Hoeveel u betaalt, hangt af van de periode dat het geld nog vast zou staan in uw deposito. Wilt u uw BLG Aanvullend Inkomen Opbouwrekening tussentijds beëindigen en gebruikt u het spaarsaldo niet voor de aankoop van een gouden handdruk uitkeer- of een ander gouden handdruk opbouwproduct? Dan moet u over het opgenomen bedrag inkomstenbelasting betalen. Kijk voor meer informatie in de productvoorwaarden.

Overlijden

Als u komt te overlijden, dan ontvangen uw partner en/of erfgenamen het tegoed van uw Aanvullend Inkomen Opbouwrekening. Het geld komt dus altijd terecht bij uw nabestaanden. Volgens de belastingwetgeving moet het saldo op uw rekening toekomen aan uw (ex-)partner of kinderen tot dertig jaar. Deze nabestaanden moeten het spaargeld in termijnen laten uitkeren. Op deze uitkeringen worden de wettelijke loonheffingen ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst. Ontvangt (ook) een andere nabestaande dan uw (ex-)partner of kinderen tot dertig jaar het spaargeld? Dan wordt het geld onder inhouding van loonheffingen in één keer uitgekeerd.

De actuele rente voor dit product vindt u hier.

Variabele rente of vaste rente in deposito

De BLG Aanvullend Inkomen Opbouwrekening is een geblokkeerde rekening waarmee u kunt sparen tegen een aantrekkelijke variabele rente. Deze rente wordt jaarlijks op 1 januari op uw rekening bijgeschreven. U kunt ook (een deel van) uw geld voor langere tijd vastzetten op een deposito. Tijdens de looptijd blijft de rente gelijk. Deze looptijd is minimaal 1 jaar en maximaal 10 jaar. Na afloop van het deposito wordt het geld weer op uw Opbouwrekening gestort.

Tussentijds overstappen van variabele naar vaste rente

Heeft u deze rekening al en wilt u een deposito? Print dan het formulier in waarmee u de deposito kunt openen , vul het in en stuur het op. De minimum inleg op een deposito is € 500.

Geen kosten

Bij de BLG Aanvullend Inkomen Opbouwrekening betaalt u geen kosten over de inleg. Ook de rekening kost niets extra. U betaalt alleen een boeterente als u voor het einde van de afgesproken looptijd een deposito beëindigt.

Naast sparen kunt u ook beleggen in een aantal ASN Beleggingsfondsen. U belegt zelfstandig. Dit betekent dat u vrij kunt kiezen uit deze beleggingsfondsen. U krijgt van ons geen advies.

Kosten voor beleggen

Voor het aankopen en verkopen van participaties in ASN Beleggingsfondsen betaalt u geen transactiekosten. Wel heeft ieder fonds zijn eigen kostenstructuur. Van deze fondskosten krijgt u geen aparte nota. De kosten zijn al in de koers van het fonds verwerkt. Kijk voor de kosten van het fonds in ‘Essentiële Beleggersinformatie’ bij uw fonds op de pagina 'Koersen en fondsen' .

In de voorwaarden en overige informatie hieronder lees je wat je van ons kunt verwachten. Maar ook wat wij van jou verwachten. Om te begrijpen hoe het product precies werkt, is het belangrijk dat je de bijlagen goed doorleest. Doe dat voordat je de rekening aanvraagt. Geld dat op de beleggingsrekening van Profielbeleggen staat, valt onder het depositogarantiestelsel. Je beleggingen zelf vallen daar niet onder. Lees meer informatie over het depositogarantiestelsel.